DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1. Biskupin – rezerwat archeologiczny
     2. Bochnia – kopalnia soli
     3. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     4. Chełmno – stare miasto
     5. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     6. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     7. Frombork – zespół katedralny
     8. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     9. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     10. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     11. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     12. Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     13. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     14. Grunwald - Pole Bitwy
     15. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     16. Kamień Pomorski – zespół katedralny
     17. Kanał Augustowski - droga wodna
     18. Kanał Elbląski
     19. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego
     20. Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
     21. Kazimierz Dolny
     22. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     23. Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     24. Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
     25. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     26. Kraków – historyczny zespół miasta
     27. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     28. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     29. Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     30. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     31. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     32. Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
     33. Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     34. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     35. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     36. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     37. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     38. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     39. Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     40. Ostrów Lednicki
     41. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     42. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     43. Poznań - historyczny zespół miasta
     44. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     45. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     46. Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     47. Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     48. Sulejów – zespół opactwa cystersów
     49. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     50. Toruń – Stare i Nowe Miasto
     51. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     52. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     53. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     54. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     55. Wieliczka – kopalnia soli
     56. Wrocław – zespół historycznego centrum
     57. Wrocław – Hala Stulecia
     58. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     59. Żagań - poaugustiański zespół klasztorny
     60. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna