DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - styczeń 2020 r.
     2020.02.10

     Wykaz nabytków - styczeń 2020 r.

     1             Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. - Lublin : [s.n.], 1959-.

     2             Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. - Warszawa : [s. n.], 1983-.

     3             Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.

     4             Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. - [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.

     5             Nowoczesne metody badawcze w archeologii : seminarium w Zakrzowie : teksty referatów / [red. zeszytu Krystyna Kruczek] ; PP Pracownie Konserwacji Zabytków. - Kraków : Wydawnictwa PKZ, 1989.

     6             Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura / pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej. - Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019.

     7             Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki / pod red. Teresy Dudek Bujarek. - Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2019.

     8             Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki, cmentarze / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. - Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.

     9             Zasady wykonywania i przedstawiania studiów, planów i projektów rewaloryzacji / Olgierd Sawicki. - Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1990.

     10           Całe morze budowania : wrocławska architektura 1956-1970 / Agata Gabiś. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.

     11           Dzieła mistrzów renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu / Beata Fekecz-Tomaszewska, Olgierd Czerner. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2019.

     12           Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l'histoire de l'Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.

     13           Nowy początek : (od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej / pod red. Janusza Trupindy i Aleksandry Siuciak. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.

     14           Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom... / red. nauk. Janusz Trupinda. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.

     15           Czerwińsk nad Wisłą : historia, rozwój, wyzwania / pod red. Radosława Lolo. - Czerwińsk ; Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.

     16           Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Maciej Motak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2, rozszerzone. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     17           Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michał Sierba. - Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017.

     18           Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / Jadwiga Gwizdałówna. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.

     19           Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. - Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2019.

     20           Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : badania i konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.

     21           Polskie art déco : materiały siódmej sesji naukowej "Polskie art déco. Malarstwo i grafika" pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 23-24 października 2017 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. - Płock : Muzeum Mazowieckie, 2019.

     22           Prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu : konserwacja prewencyjna kolekcji Lanckorońskich / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.

     23           XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.

     24           Zabytki ziemi łomżyńskiej : 92 rysunki wraz z opisami zabytków. T. 1 / Jerzy Rudnicki. - Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 1998.

     25           Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 2 / Jerzy Rudnicki. - Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2001.

     26           Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 3 / Jerzy Rudnicki. - Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2005.

     27           Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. - Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.

     28           Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce / Marta Gołąbek. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.

     29           Leonardiana w kolekcjach polskich : co jest czym : oryginał, replika, kopia / autorzy tekstów Dorota Folga-Januszewska, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska, Iwona Szmelter, Agnieszka Woźniak-Wieczorek. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.

     30           Portret w dawnej Polsce / Jan K. Ostrowski. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.

     31           Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków w Lublinie ; zespół red. Halina Landecka przewodn.]. - Lublin : Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, 1999-.

     32           Ochota dzielnica z klasą : architektura i mieszkańcy. Część 2 / Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Joanna Rolińska, Jarosław Zieliński. - Warszawa : Fundacja Hereditas, 2019.

     33           Polska bibliografia organów. T. 3 / Maria Szymanowicz. - Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2018.

     34           Wielkie Morawy / [red. nauk. Pavel Kouřil]. - Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2017.

     35           Wikingowie w Polsce : zabytki skandynawskie z ziem polskich / red. nauk. Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek. - Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2019.

     36           Archeologia obwodnicy Inowrocławia : badania archeologiczne w pasie budowy obwodnicy Inowrocławia : katalog zabytków / [zespół red. Michał Wiśniewski, Leszek Kotlewski]. - Bydgoszcz : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2019.

     37           Die Gartenkunst. - Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.

     38           Model / Piotr Gajewski. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     39           Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     40           XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja / Dominika Kuśnierz-Krupa. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     41           Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.

     42           Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta - badacza na Politechnice Krakowskiej / Joanna Jadwiga Białkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

     43           Architektura ceglana w Białymstoku / oprac. autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. - Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2019.

     44           Dzieje Sławkowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 2001.

     45           Pomniki historii : najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce / aut. tekstów Roman Marcinek ; zespół red. Anna Hanaka, Anna Kucińska-Isaac, Małgorzata Maksymiuk, Tadeusz Sadowski, Anna Wawrzyńczuk. - Wyd. 4, uzup. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.

     46           Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / pod red. nauk. Macieja Trzcińskiego ; (autorzy) Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2019. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.

     47           Zabytek zadbany AD 2019 / [tekst Joanna Piotrowska]. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.

     48           Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.

     49           Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. - Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.

     50           Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. - Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.

     51           Lekcja anatomii u Hansa Memlinga / Jerzy Jankau. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.

     52           Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. - Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.