DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     III warsztaty związane ze sprawozdaniem okresowym z realizacji konwencji światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.
     2013.04.18

     III warsztaty związane ze sprawozdaniem okresowym z realizacji konwencji światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.

     W dniach 9-11 kwietnia br. w Kościele Pokoju w Świdnicy odbyły się 3. warsztaty związane z drugim sprawozdaniem okresowym z realizacji konwencji światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli zagraniczni goście oraz pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Spotkanie poświęcone było m.in.:
     - omówieniu spraw ogólnych dotyczących II cyklu sprawozdania okresowego oraz podsumowaniu dotychczasowego stanu prac,
     - prezentacji wybranych zagadnień części 4.0 sekcji II sprawozdania okresowego dla Parku Mużakowskiego, Kościoła Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Starego Miasta w Zamościu oraz Miasta średniowiecznego w Toruniu,
     - podsumowaniu otrzymanych informacji dotyczących części 3.0 sekcji II sprawozdania okresowego,
     - wprowadzeniu do części 1.0, 2.0, 5.0, 6.0 sekcji II sprawozdania okresowego.

     Artykuł 29 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO nakłada na państwa sygnatariuszy obowiązek składania sprawozdań z realizacji Konwencji. Sprawozdanie składa się z dwóch części: pierwszej – dotyczącej polityki państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz drugiej – dotyczącej stanu zachowania poszczególnych dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa.

     Sprawozdania składane są w ujednoliconej formie. Na podstawie sprawozdań złożonych przez poszczególne kraje regionu, Centrum Światowego Dziedzictwa sporządza raporty regionalne o światowym dziedzictwie oraz regionalne plany działania. Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje wykonanie raportu okresowego.