DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje 50 lat działalności.
     2012.12.13

     Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje 50 lat działalności.

     W dniach 12-13 grudnia br., odbyła się konferencja naukowa poświęcona 50-leciu działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu ekspertów z Polski i zagranicy współpracujących z NID, którzy zaprezentowali dokonania Instytutu na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wykorzystanie najnowszych technologii.  

     Konferencję otworzyło przemówienie Pauliny Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która odniosła się do faktu, iż działalność NID skierowana jest do wielu grup odbiorców, a nie tylko do grona specjalistów. Pani Dyrektor podkreśliła również, że kierowana przez nią instytucja stoi nie tylko przed koniecznością odpowiedzi na pytanie „jak chronić zabytki?”, ale również „po co?”, nawiązując tym samym do procesu kształtowania świadomości społecznej w zakresie istotności i znaczenia dziedzictwa narodowego.

     Demokratyczny świat w którym szczęśliwie przyszło nam żyć i obywatelskie społeczeństwo, które pragniemy tworzyć nakładają na nas obowiązek nie tylko fizycznej konserwacji zabytków, ale też, a może przede wszystkim – wytłumaczenia, wręcz uzasadnienia, dlaczego takie działania są podejmowane. System ochrony zabytków w XXI wieku to nie tylko grono specjalistów i urzędników, ale to także ich właściciele, zarządcy i całe społeczeństwo. Wszyscy jesteśmy równorzędnymi uczestnikami systemu ochrony zabytków. Wszyscy jesteśmy strażnikami naszego dziedzictwa – mówiła Dyrektor Florjanowicz.

     W inauguracji wziął udział również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Żuchowski. Odniósł się on do wypowiedzi Pani Dyrektor.

     To poważne wyzwanie dla nas wszystkich: zastanowić się, jak upowszechniać wiedzę o zabytkach, jak opowiadać społeczeństwu o konieczności zachowania naszego dziedzictwa w taki sposób, aby ta opowieść była zrozumiała, aby kształtowała świadomość społeczną – powiedział Minister Żuchowski.

     Eksperci z zagranicy w swoich prelekcjach podkreślali atuty wielopoziomowej współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, który adaptuje do polskich realiów standardy wykorzystywane w innych krajach. Jest to komunikacja obustronna bowiem, jak podkreślili zagraniczni goście, oni również wdrażają w reprezentowanych przez siebie instytucjach opracowane przez NID, wyróżniające się procedury. Jeden z prelegentów, dr Noel Fojut wieloletni ekspert Rady Europy, zwrócił uwagę na te kwestie, a także na wkład merytoryczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa w inicjatywę Europejskich Dni Dziedzictwa, nawiązując do polskiego tematu wydarzenia w roku 2012 - „Tajemnice codzienności”.

     W mojej ocenie, polski temat przewodni EDD 2012 pokazuje jak wiele Polska osiągnęła w kwestii znalezienia właściwych metod, żeby dotrzeć do świadomości obywateli. Polskie podejście przypomina nam wszystkim, że problematyka dziedzictwa nie skupia się wokół obiektów, czy też przedmiotów jako takich, ale dotyczy tego co robimy w ich obrębie. Pozwala nam to dotrzeć, poprzez krajobrazy i zabytki, a także tradycje kulturowe do poszczególnych odbiorców. Takie podejście pozwala połączyć przeszłość z przyszłością, a także podkreśla rolę dziedzictwa w stymulowaniu kreatywności – podkreślił dr Noel Fojut, szef Departamentu Strategii w Historic Scotland, instytucji odpowiedzialnej za zabytki Szkocji.

     Ważnym przykładem kooperacji na poziomie krajowym, jest współpraca NID z władzami samorządów lokalnych, które na przykładzie miasta Żyrardów, omówiła Sylwia Matejak-Gnacińska, Doradca Prezydenta Żyrardowa. Efektem wspólnych działań, jest uznanie za Pomnik Historii Osady Fabrycznej, jedynego w Europie, zachowanego w całości, zespołu urbanistycznego miasta przemysłowego z tego okresu. Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynował realizację procedury występowania z wnioskiem o uznanie przez Prezydenta RP Osady Fabrycznej w Żyrardowie Pomnikiem Historii.

     Dzięki współpracy z NID, Osada Fabryczna została uznana za Pomnik Historii. Wysokie rangą osobistości jak Prezydent Polski, które odwiedzają Żyrardów, przyczyniają się do wzrostu jego popularności, a także do mówienia o konieczności dbania o zabytki. Dodatkowo, kooperacja z Narodowym Instytutem Dziedzictwa doprowadziła do tego, że w 2010 roku ogólnopolskie otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się właśnie w Żyrardowie – mówiła Sylwia Matejak-Gnacińska, Doradca Prezydenta Żyrardowa

     Drugiego dnia konferencji, który poświęcony był m.in. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w działalności Instytutu, goście zostali poinformowani o uruchomieniu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa specjalnej aplikacji na telefony z systemem operacyjnym Android, lub iOS. Oprócz dokładnego określenia umiejscowienia obiektu, a także odległości dzielącej użytkownika od niego, udostępnia ona również najważniejsze informacje na temat danego miejsca. Wszystkie materiały merytoryczne zostały przygotowane przez ekspertów NID, każde miejsce, czy też zdjęcie zostało szczegółowo opisane. Aplikację w wersji na Androida można pobrać bezpłatnie pod adresem www.tnij.org/aplikacja_nid.

     Zaprezentowano także wkład Narodowego Instytutu Dziedzictwa w takie przedsięwzięcia jak ogólnoeuropejski portal dostępu do informacji o dziedzictwie EUROPEANA czy budowa infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, w obszarze zabytków.