DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja popularno-naukowa „Zabytki Gminy Kozienice jako odzwierciedlenie lokalnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej”
     2012.11.28

     Konferencja popularno-naukowa „Zabytki Gminy Kozienice jako odzwierciedlenie lokalnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej”

     Prezentacja projektu Trójwymiarowa rekonstrukcja Pałacu w Kozienicach i przylegającej do niego oranżerii oraz pawilonu ogrodowego, stan z początku XX wieku jest jednym z punktów programu konferencji popularno-naukowej Zabytki Gminy Kozienice jako odzwierciedlenie lokalnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Narodowy Instytut dziedzictwa objął patronat nad wydarzeniem.

     Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2012 roku w Kozienicach w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W trakcie konferencji, oprócz prezentacji rekonstrukcji, poruszone zostaną kwestie konserwacji i ochrony zabytków z terenów Gminy Kozienice i okolic.

     Prelegentami na konferencji będą między innymi: Jakub Kaniszewski - autor rekonstrukcji 3D pałacu, Agnieszka Niemirka, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Radosław Tusznio– konserwator zabytków (firma Tussini – Konserwacja Dzieł Sztuki).

     Rekonstrukcją trójwymiarową zajął się Jakub Kaniszewski – archeolog, grafik komputerowy, specjalizujący się w tworzeniu wirtualnych rekonstrukcji trójwymiarowych oraz Szymon Lenarczyk, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, współpracujący z firmą archeologiczną Wykop na Poziomie.
      
     Pałac w Kozienicach
      
     Pałac został zniszczony i spalony na początku II wojny światowej. W miejscu nieistniejącego obiektu postawiono nowy budynek mający niewiele wspólnego z pierwowzorem, obecnie mieści się w nim siedziba Urzędu Miasta. Częściowo zachowały się natomiast boczne skrzydła pałacu oraz inne elementy architektoniczne wchodzące w skład założenia.

     Do realizacji zadania zebrane i przygotowane zostały wszelkie materiały, umożliwiające wykonanie możliwie najdokładniejszej rekonstrukcji. Przeprowadzono kwerendę źródłową zbierając materiały fotograficzne (zdjęcia oraz pocztówki), a także źródła pisane, odnoszące się bezpośrednio do architektury założenia pałacowo – parkowego. Na podstawie tych materiałów, a także zdjęć współczesnych i pomiarów geodezyjnych, w programie 3d Studio Max, wygenerowano obraz- rekonstrukcję bryły pałacu.

       1FRONT3.jpg  2TYL_RZUT.jpg  3TYL1.jpg
        4TYL2.jpg  5FRONT5.jpg  6FRONT1.jpg

     Rekonstrukcja trójwymiarowa pałacu dotyczy okresu sprzed zniszczeń kompleksu, jakie miały miejsce w trakcie II wojny światowej.
     W pierwszym, prezentowanym etapie, zrekonstruowana została główna bryła pałacu (w kształcie z początku XX wieku). Kolejne działania obejmą natomiast pozostałe elementy (skrzydła przylegające do pałacu- oficyny, fontannę, kolumnę Zygmunta, drogę dojazdową, fragment parku, wieżę oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową).

     Ponadto na konferencji poruszona będzie również tematyka skierowana szczególnie do właścicieli, opiekunów obiektów o charakterze zabytkowym z terenu Gminy Kozienice.

     Program konferencji:  [tutaj]

     Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej i Gmina Kozienice.

     Patronat nad wydarzeniem objęli: Janusz Stąpór – Starosta powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka – Burmistrz gminy Kozienice, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Patronat medialny objęły: Kronika Kozienicka, TV Nasz Powiat Tygodnik OKO, Rzeczpospolita. Projekt finansowany jest przez Gminę Kozienice w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kozienice”.