DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Metody geofizyczne w archeologii polskiej – II spotkanie
     2012.06.11

     Metody geofizyczne w archeologii polskiej – II spotkanie

     Na drugą ogólnopolską konferencję na temat zastosowań metod geofizycznych w badaniach archeologicznych zapraszają Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. To impreza cykliczna, odbywającą się co dwa lata, pozwalającą śledzić rozwój zastosowań geofizyki w praktyce archeologicznej, na przykładzie prac prowadzonych przez polskich naukowców w kraju i zagranicą. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.

     Druga odsłona konferencji Metody geofizyczne w archeologii polskiej odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w dniach 22 – 23 listopada 2012 r. Wielkopolska jest regionem, w którym geofizyka stanowi nieodłączny element działań lokalnych i wojewódzkich służb konserwatorskich. Nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej są też od lat obecne w muzealnych i uniwersyteckich projektach badawczych oraz w ofercie studiów stacjonarnych i podyplomowych Instytutu Prahistorii UAM.

     Tematem spotkania będzie rola metod geofizycznych w zarządzaniu i ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Obecnie pilna staje się przede wszystkim potrzeba oceny możliwości i ograniczeń zastosowania różnego typu prospekcji w archeologicznych badaniach ratowniczych. Spotkanie w Poznaniu będzie okazją do dyskusji nad takimi zagadnieniami związanymi z geofizyką, jak: dobór metod do lokalnych warunków i potrzeb, wykrywanie i określanie zasięgu przestrzennego stanowisk archeologicznych, obrazowanie, interpretacja i weryfikacja pozyskanych danych, standardy opracowywania, publikowania i archiwizowania wyników końcowych. Na zaproszenie organizatorów w sympozjum udział wezmą specjaliści z Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w praktyce wykorzystania geofizyki w konserwatorstwie. Spotkanie składać się będzie z części referatowej i posterowej, którym towarzyszyć będą targi usług geofizycznych.

     Patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Konserwatora Zabytków oraz światowe stowarzyszenie International Society for Archaeological Prospection (ISAP).

     Pierwsza odsłona konferencji miała miejsce w IAiE PAN w Warszawie w dniu 9 czerwca 2010 roku. Konferencja miała charakter „rozpoznawczy” – było to pierwsze spotkanie w Polsce o charakterze ogólnokrajowym, adresowanym zarówno do wykonawców, jak i odbiorców tych badań. Geofizyka archeologiczna obecna jest w polskiej archeologii od lat, jednak dotychczasowe sesje z tej dziedziny były jedynie częścią spotkań o bardziej ogólnym charakterze lub też adresowane były do wąskiego kręgu odbiorców. Data pierwszej konferencji nie była przypadkowa: wiosną 2010 roku upłynęło dokładnie 50 lat od pierwszego zastosowania metod geofizycznych na polskim stanowisku archeologicznym – na grodzisku w Kaliszu.

     Proponowany program ramowy

     Konferencja rozpocznie się w godzinach popołudniowych 22 listopada (czwartek) oficjalnym otwarciem i referatami zamówionymi, przygotowanymi przez prelegentów z kraju i zagranicy. Na koniec dnia planowana jest sesja posterowa i spotkanie towarzyskie uczestników.

     Cały dzień 23 listopada (piątek) poświęcony będzie sesjom roboczym (w sumie do 12 wystąpień). Na wygłoszenie referatu przeznaczony będzie czas 20 minut (+ 10 minut na dyskusję).

     Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2012 r. Komitet naukowy dokona selekcji zgłoszeń i zaproponuje ich podział na referaty i postery.

     Do dnia 15 października 2012 roku wszystkich autorów referatów i posterów prosimy o przesłanie abstraktów.

     Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w targach usług geofizycznych prosimy o kontakt z organizatorami.

     Zgłoszenia i wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:
     l.pospieszny@wp.pl (mgr Łukasz Pospieszny)

     Aktualne informacje o konferencji dostępne są poprzez link na stronach internetowych Instytutu Prahistorii UAM (archeo.amu.edu.pl) lub bezpośrednio pod adresem praeuro.amu.edu.pl/~praeuro/index.php/pl/pracownia/aktualnosci/29-konfgeofiz

     Komitet Naukowy:

     Prof. dr hab. Andrzej Buko (Dyrektor IAiE PAN)
     Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
     Mgr Paulina Florjanowicz (Dyrektor NID)
     Mgr Tomasz Herbich
     Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska (Dyrektor IP UAM)
     Prof. dr hab. Krzysztof Misiewicz
     Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski
     Mgr Aleksander Starzyński (Wielkopolski Konserwator Zabytków)
     Prof. dr hab. Marzena Szmyt (Dyrektor MAP)

     Komitet Organizacyjny:

     Mgr Tomasz Herbich
     Dr Mateusz Jaeger
     Mgr Łukasz Pospieszny
     Mgr Jakub Wrzosek
     Mgr Szymon Zdziebłowski