DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     W Rzeszowie debatowano o drewnianych cerkwiach Polski i Ukrainy, jako kandydatkach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
     2012.05.22

     W Rzeszowie debatowano o drewnianych cerkwiach Polski i Ukrainy, jako kandydatkach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

     Z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w dniu 11 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie, którego celem było zainicjowanie przygotowań do finalnej oceny wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa drewnianych cerkwi z karpackiego regionu Polski i Ukrainy.

     Wniosek opracowany po stronie polskiej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy ze stroną ukraińską, przeszedł już pomyślnie niezbędny etap sprawdzenia technicznego w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu. Kolejne oczekiwane kroki weryfikacji wniosku, to „analiza gabinetowa” oraz wizja terenowa prowadzone przez ekspertów światowego dziedzictwa z grona ICOMOS. Analiza gabinetowa wniosku odbywa się bez udziału zainteresowanych stron. Natomiast wizyta eksperta wymaga szerokiego zaangażowania gospodarzy obiektów, samorządów i służb konserwatorskich. Wizyta eksperta jest spodziewana wczesną jesienią tego roku. Jeśli oceny z wizyty i analizy gabinetowej dokumentacji będą pozytywne, to wniosek zostanie poddany ostatecznej weryfikacji podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w 2013r. i wówczas może nastąpić wpis wnioskowanych obiektów na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

     Na robocze spotkanie w Rzeszowie zostali zaproszeni gospodarze 8 drewnianych cerkwi z terenu Polski opisanych w dokumentacji wnioskowej, reprezentanci samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, księża konserwatorzy diecezjalni, reprezentanci wojewódzkich urzędów ochrony zabytków z Podkarpackiego i z Małopolski oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, które mogą być zaangażowane w organizację wizytacji eksperckiej. Podczas spotkania Zastępca Dyrektora NID Mariusz Czuba zapoznał zebranych z wnioskiem, oraz z aktualnym stanem procedur. Pracownicy NID w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych w Krakowie i Rzeszowie zaprezentowali wystąpienia dotyczące istoty funkcjonowania Listy Światowego Dziedzictwa, zasad oceny wniosku, roli NID w kontaktach z Centrum Światowego Dziedzictwa, zasad zabezpieczania zabytkowych obiektów drewnianych oraz zakresu przygotowania obiektów do oceny eksperckiej.

     Pozytywny odzew ze strony zaproszonych przedstawicieli samorządu i instytucji zainteresowanych pozwala mieć nadzieję, że niezbędna współpraca podczas eksperckiej oceny wniosku będzie układać się harmonijnie i będzie sprzyjać osiągnięciu celu, jakim jest finalne wprowadzenie pereł drewnianej architektury cerkiewnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.