DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dokumentacja naukowa
     Zespół dokumentacji, ze względu na formę opracowań, podzielony został na trzy działy: studia historyczno- urbanistyczne powstałe w latach 50. i 60. XX w., studia historyczno-urbanistyczne z lat późniejszych oraz studia historyczno-architektoniczne i stylistyczne poszczególnych obiektów. Dla całości zespołu wprowadzono jednolitą numerację sygnatur. W inwentarzuuwzględniono wszystkie woluminy opracowań, nadając każdemu z nich osobny numer. W czasie porządkowania zespołu uzupełnione zostały opracowania zaginione, poprzez wykonanie kserokopii egzemplarzy zachowanych w archiwach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Kopie kserograficzne opracowań zaginionych włączono do zespołu na prawach jednostek archiwalnych. Z uwagi na to, iż opracowania powstające w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej są bardzo cennym, nierzadko jedynym, materiałem historycznym i ikonograficznym dotyczącym obiektów zabytkowych, w inwentarzu uwzględnione zostały również zachowane dublety oraz kolejne egzemplarze poszczególnych opracowań. Dubletom oraz egzemplarzom następnym nadane zostały takie same numery sygnatur, jak egzemplarzom archiwalnym, z dodaniem kolejnych liter alfabetu. Zespół posiada układ topograficzny w porządku alfabetycznym, obejmuje 907 vol. Inwentarz opracowała w l. 2004-2005 Maria Barbara Czyszczoń.

     Inwentarz w postaci pliku pdf