DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Archiwum AZP
     W związku z projektem digitalizacji zbiorów NID archiwum dokumentacji AZP będzie nieczynne do 31.01.2022

     Zasady udostępniania dokumentacji krajowej ewidencji zabytków archeologicznych (AZP)

     1. Zasady korzystania z materiałów archiwalnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w tym dokumentacji AZP, określone zostały w Regulaminie udostępniania zasobu archiwalnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     2. Osoby zamierzające korzystać z dokumentacji AZP zobowiązane są do złożenia wypełnionego wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Wniosek można składać osobiście w siedzibie głównej NID lub drogą korespondencyjną: pocztą tradycyjną, elektroniczną (archeologia@nid.pl) bądź faksem. Oryginał wniosku należy dostarczyć w dniu korzystania z zasobu archiwalnego.

     3. Termin wizyty oraz dostępność wnioskowanych materiałów należy potwierdzić telefonicznie. Informacji w tym zakresie udziela p. Dorota Csáky z Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków, tel. 22 826 02 39 w. 158. W przypadku niedopełnienia wyżej określonych formalności pracownicy NID mogą odmówić udostępnienia dokumentacji.

     4. Zbiory archiwalne udostępniane są w terminach przewidzianych w Regulaminie. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji, termin może zostać ustalony indywidualnie. Czytelnia AZP znajduje się w głównej siedzibie NID, przy ul. Kopernika 36/40 (wejście od ul. Karasia), na I piętrze, w pokoju nr 144.

     5. Przed planowaną wizytą należy sprawdzić numery wnioskowanych obszarów AZP. Siatka AZP dostępna jest na portalu mapowym NID http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ w zakładce: Zabytki archeologiczne. Warstwa Archeologiczne Zdjęcie Polski domyślnie dostępna jest na poziomie gminy. Po kliknięciu na strzałkę, która wyświetla się na prawo od nazwy warstwy po najechaniu na nią kursorem, można  zmieniać przedziały skalowe. Siatka udostępniana jest także w postaci usługi sieciowej WMS pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl/AZP/service.svc/get .

     Do pobrania:
     formularz wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID.doc