DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Instrukcje, wytyczne, zalecenia
     Do pobrania:

     Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł w Europie:

     - standardy EAC_dokumentacja i zrodla_2017_10_23.pdf
      
     "Standard i przewodnik…" opracowany został przez grupę roboczą EAC (Europejskiej Rady Archeologicznej) pn. „Archaeological Archives”. Powstał w ramach projektu ARCHES przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program Kultura 2007-2013). Jest sumą doświadczeń i najlepszych praktyk stosowanych w Europie. Stanowi praktyczną odpowiedź na problemy związane ze sporządzaniem i przechowywaniem dokumentacji badań archeologicznych w każdej możliwej formie oraz postępowaniem z pozyskanymi w trakcie badań źródłami archeologicznymi. Prowadzi użytkownika przez całość projektu archeologicznego, od fazy planowania aż do przekazania pełnej dokumentacji i źródeł do miejsca ich długoterminowego przechowywania. Autorzy "Standardu i przewodnika…" zdają sobie sprawę, że dla niektórych archeologów opisywane praktyki są normą, podczas gdy dla innych są jeszcze poza zasięgiem (jak np. w Polsce, chociażby ze względu na brak centralnego repozytorium cyfrowego). Ich założeniem było jednak wskazanie celów, do których należy dążyć, a które mają służyć ulepszaniu istniejących repozytoriów i procedur lub też tworzeniu ich w oparciu o spójne europejskie standardy.
      
     Polska wersja językowa jest tłumaczeniem i adaptacją wersji anglojęzycznej uznawanej za podstawową. Pozostałe wersje językowe znajdują się na stronie https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-guidlines 

     Standardy prowadzenia badań archeologicznych. 

     Standardy badania archeologiczne_2019_cz.1_nieinwazyjne
     Standardy badania archeologiczne_2019_cz.1_zal_1_KEZAL
     Standardy badania archeologiczne_2019_cz.1_zal_2_KEZAL
     Standardy badania archeologiczne_2019_cz.1_zal_3_SHP
     Standardy badania archeologiczne_2019_cz.1_zal_4_SHP
     Standardy badania archeologiczne_2019_cz_2_inwazyjne

     Wzór Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego Lądowego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2019 poz. 1886).

     Standardy badań archeologicznych, przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, zostały ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pismem Generalnego Konserwatora Zabytków Pani dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin z dnia 8 stycznia 2020 r. (znak pisma: DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ) skierowanym do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Uprzednio zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

     Planowane jest również ogłoszenie części 3 standardów prowadzenia badań archeologicznych, poświęconej podwodnemu dziedzictwu archeologicznemu.

     Ewentualne uwagi do Standardów, które mogłyby zostać uwzględnione w przypadku ich aktualizacji wraz z wprowadzeniem zapisów odzwierciedlających zmiany w przepisach,  prosimy zgłaszać na adres   archeologia@nid.pl
     .

     Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP.

     2017 Instrukcja LIDAR.pdf