DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2016
     13.04.2016 r.

     Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków. Łącznie zostało złożonych 31 odwołań, pozytywne rozpatrzenie uzyskało 5 projektów, lista znajduje się tutaj: NID wykaz pozytywnie rozpatrz odwołań 2016.pdf

     21.03.2016 r.

     Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone na tegoroczną edycję priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” w programie „Dziedzictwo kulturowe” zostały rozdysponowane. W związku z tym Pan prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjął decyzję o zamknięciu II naboru wniosków.


     7.03.2016


     Szanowni Państwo,

     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”. (Wyniki I naboru na 2016.pdf)

     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13 – strona 27).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 17 marca 2016 r. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2016. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Ogłoszona właśnie edycja priorytetu nie wprowadza zmian jeśli chodzi o wydatki, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostały natomiast uproszczone rodzaje zadań, które mogą być dofinansowane. Niezmiennie strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu priorytetu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

     Pierwszy termin naboru wniosków do programu upływa 30 listopada 2015 r., zakończenie drugiego naboru planowane jest na dzień 31 marca 2016 r.

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), na formularzu, który w drugiej połowie października będzie aktywowany pod adresem https://mkidn.eboi.pl/.

     Informacja na temat priorytetu zamieszczone są na stronie Ministerstwa:  http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php


     Do pobrania:
     - regulamin priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”
     - wytyczne do Programów Ministra na 2016 r.
     - Instrukcja AZP 2015
     - Instrukcja AZP zal 1 KEZA
     - Instrukcja AZP zal 2 KEZA
     - Instrukcja AZP zal 3 SHP
     - Instrukcja AZP zal 4 AZP SHP

     Informacje i materiały dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane.

     Kontakt:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa


     Małgorzata Brzozowska

      
     (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl


     Katarzyna Asińska-Paluch
      (022) 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
     kasinska@nid.pl