DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2015
     21.10.2015 r.

     MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW
     Do pobrania:
     - Instrukcja realizacji i rozliczania zadania 2015
     - wzór raportu rozliczeniowego
     - logotyp MKiDN (http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziennikarze/materialy-prasowe/logo-ministerstwa.php)

     Na dole strony są zamieszczone regulamin priorytetu wraz z załącznikami, w tym Instrukcja sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego (zwana Instrukcją KEZA). Po zakończeniu naboru wniosków do tegorocznej edycji priorytetu – do Instrukcji KEZA zostały wprowadzone pewne zmiany, głównie mające na celu przygotowanie dokumentacji AZP do digitalizacji (czyli przygotowania dokumentacji AZP w GIS-ie). Zmiany te nie są  obowiązkowe dla Beneficjentów tegorocznej edycji (wg regulaminu priorytetu), ale zastosowanie się do nich będzie mile widziane.

     Instrukcja w aktualnej wersji znajduje się tutaj:
     http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/     16.03.2015 r.

     Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone na tegoroczną edycję priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” w programie „Dziedzictwo kulturowe” zostały rozdysponowane. W związku z tym Pani Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjęła decyzję o zamknięciu II naboru wniosków. 

     24.02.2015 r.

     Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków. Łącznie zostało złożonych 57 odwołań, pozytywne rozpatrzenie uzyskało 6 projektów, lista znajduje się tutaj.


     26.01.2015

     Szanowni Państwo,
     uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Wyniki I naboru na 2015 r. zawiera plik /pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/wyniki I naboru - Ochrona zabytków archeologicznych 2015.pdf….. .
     Jeżeli Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale łącznie uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI, wskazówki techniczne znajdują się w Instrukcji Krok po kroku (krok 13 – strona 19).

     Uwaga! Odwołania należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2015 r. Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

     Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.
     --------------------------------------------------------------------------------------- ------------

     Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – edycja 2015. Ponownie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu archeologii - w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”.

     Ogłoszona właśnie edycja priorytetu nie wprowadza zmian jeśli chodzi o rodzaje zadań, które mogą być dofinansowane, czy też wydatków, na które mogą być przeznaczone środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Niezmiennie strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zabytków archeologicznych, badaniu ich metodami nieinwazyjnymi oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych (podobnie jak w roku ubiegłym – wymagana jest wersja polskojęzyczna).

     Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu priorytetu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

     Pierwszy termin naboru
     wniosków do programu upływa 30 listopada 2014 r., zakończenie drugiego naboru planowane jest na dzień 31 marca 2015 r.

     Wnioski obowiązkowo muszą być składane za pomocą systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI), który w pierwszych dniach października będzie aktywowany pod adresem https://mkidn.eboi.pl/.

     Informacja na temat priorytetu zamieszczone są na stronie Ministerstwa: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php

     Do pobrania:
     - regulamin priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”
     - wytyczne do Programów Ministra na 2015 rok
     - wniosek wzorcowy 2015
     - potwierdzenie złożenia wniosku
     - Instrukcja KEZA 2014
     - Instrukcja KEZA 2014 zał nr 1
     - Instrukcja KEZA 2014 zał nr 2

     Informacje i materiały (w tym Instrukcja opracowania KEZA) dotyczące ogłoszonej edycji priorytetu będą sukcesywnie uzupełniane.

     Kontakt:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

     Małgorzata Brzozowska
     (22) 826-92-47, 826-02-39, 826-93-52 - wew. 112
     mbrzozowska@nid.pl