DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Element wydawnictwa

     KURIER KONSERWATORSKI nr 19 2020

     KURIER KONSERWATORSKI nr 18 2020

     KURIER KONSERWATORSKI nr 17 2020

     KURIER KONSERWATORSKI nr 16 2018

     KURIER KONSERWATORSKI nr 15 2018

     Autor Dokument Strona
     Jerzy Siemaszko Ewolucja i rozwój metody AZP z punktu widzenia praktyka 7-14
     Marta Świtoń, Anna Skrzeczyńska Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego – problematyka i zastosowanie w działalności urzędu konserwatorskiego 15-18
     Marcin Engel, Cezary Sobczak Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych północno- -wschodniej Polski w latach 2012-2017. Problematyka ewidencji i ochrony stanowisk archeologicznych 19-26
     Piotr Wroniecki Było sobie stanowisko. Nieinwazyjne rozpoznanie archeologiczne w praktyce 27-41
     Anna Izabella Zalewska Ewidentne relikty wojen XX wieku w ewidencji zabytków. Oddziaływanie wyników badań z zakresu archeologii współczesności w przestrzeniach konserwatorskiej i publicznej 42-53
     Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak, Bartłomiej Kraszewski Wielkoobszarowe badania dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych 54-58
     Marek Florek Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast 59-68
     Iwona Pomian Inwentaryzacja morskich stanowisk archeologicznych – wczoraj i dziś 69-82
     Ryszard Kaźmierczak Karta Ewidencyjna Podwodnego Stanowiska Archeologicznego w teorii i praktyce 83-89
     Marek Milewski, Grzegorz Kałwak Ewidencja zabytków archeologicznych na inwestycjach drogowych – czyli w drodze pomiędzy teorią a praktyką 90-94
     Rafał Zapłata, Krzysztof Bakuła, Krzysztof Stereńczak, Zdzisław Kurczyński, Bartłomiej Kraszewski, Wojciech Ostrowski Zalecenia odnośnie do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystania danych LiDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP – między teorią a praktyką 95-103
     Dariusz Bobak Aplikacje mobilne w pracy archeologa 104-108

     KURIER KONSERWATORSKI Nr 14 2017

     KURIER KONSERWATORSKI Nr 13 2016

     KURIER KONSERWATORSKI Nr 12 2012

     KURIER KONSERWATORSKI Nr 11 2011

     KURIER KONSERWATORSKI Nr 10 2011


     << <
     1 2
     > >>