DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     "Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym"
     2015.12.28

     "Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym"

     Książka pt. "Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym", jest polskim wydaniem publikacji UNESCO z serii Poradników światowego dziedzictwa. Wydawnictwo to ma pomóc w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o międzynarodowym znaczeniu, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powszechnie uznana, wyjątkowa wartość miejsc światowego dziedzictwa powoduje, że koncentrują one uwagę społeczeństw, profesjonalistów i polityków na całym świecie. Wokół nich lub na ich przykładzie toczy się dyskusja na temat skutecznych metod ochrony spuścizny przeszłości, dostarczająca nam bezcennych doświadczeń i przykładów dobrych praktyk.

     W publikacji została wykorzystana wiedza i doświadczenia eksperckich organizacji ICCROM, ICOMOS, IUCN oraz UNESCO, a w szczególności jego Centrum Światowego Dziedzictwa. Oprócz zebranej i uporządkowanej wiedzy na temat zarządzania dziedzictwem stanowi ona podsumowanie doświadczeń i przemyśleń zespołu praktyków, a także autorską propozycję analizy systemu zarządzania wybranym obszarem dziedzictwa pod kątem zidentyfikowania jego zasadniczych problemów i potrzeb.

     Zawarte w niniejszej książce rady, uwagi i sugestie mogą być wykorzystywane nie tylko w odniesieniu do miejsc światowego dziedzictwa. Dlatego też publikacja ta dedykowana jest szerokiemu gronu interesariuszy zaangażowanych w ochronę dziedzictwa, szczególnie miejsc światowego dziedzictwa: zarządców miejsc, służb konserwatorskich, władz lokalnych i państwowych, organizacji pozarządowych, jak również do środowiska akademickiego.

     Polska wersja językowa poradnika została przygotowana przez Ośrodek ds. światowego dziedzictwa funkcjonujący w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jest to darmowa publikacja, dostępna w wersji cyfrowej (wersja pdf).