DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Spotkanie grupy roboczej dotyczące Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
     2012.10.29

     Spotkanie grupy roboczej dotyczące Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

     Narodowy Instytut Dziedzictwa uczestniczył w pracach Otwartej międzyrządowej grupy roboczej na temat skali lub zakresu elementu zorganizowanej w ramach Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie odbyło się w Siedzibie Głównej UNESCO w Paryżu w dniach 22 -23 października 2012.

     Spotkanie zorganizowane zostało w istotnym dla Konwencji momencie - przed zbliżającym się Jubileuszem 10-lecia jej uchwalenia. W pracach grupy roboczej uczestniczyli eksperci z poszczególnych Państw-Stron Konwencji. Celem spotkania było rozpatrzenie możliwych sposobów definiowania i opisywania przejawów dziedzictwa niematerialnego w ramach dokumentu, jakim jest Konwencja. Szczególną uwagę poświęcono określeniu właściwego zakresu zjawisk, nominowanych do wpisu na Listy Konwencji. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania podjęli próbę określenia granic wpisu - poziomu ogólności lub szczegółowości nominowanych elementów.

     Dyskusja toczyła się wokół czterech tematów przewodnich, którym towarzyszyły cztery dokumenty bazowe:
      
     1. Koncepcje „elementu” w projektach Konwencji z 2003 r. i jej Dyrektyw Operacyjnych;
     2. Bilans elementów wpisanych na listy: tendencje, kategorie i przykłady;
     3. Możliwe sposoby postępowania w przypadku „podobnych elementów”: rozszerzenie wpisanego elementu i nominacja „elementów seryjnych”;
     4. „Odpowiedni” w jakim kontekście? Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego
      w inwentaryzacji, tworzeniu spisów, ochronie i podnoszeniu świadomości.

     Dokumenty bazowe dostępne są na stronie UNESCO - Intangible Heritage w wersji angielskiej i francuskiej: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00497

     Raport z pracy grupy roboczej zostanie zaprezentowany Międzyrządowemu Komitetowi ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas spotkania Komitetu w grudniu tego roku. Na podstawie ustaleń Grupy zostaną sformułowane rekomendacje dla Komitetu, dotyczące dalszych działań w ramach Konwencji. Wśród sugerowanych kierunków działań znajdzie się m.in. potrzeba wypracowania jednoznacznej definicji „elementu” i usprawnienie procedury tworzenia wpisów „seryjnych”.