DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Nominowane obiekty w konkursie Zabytek Zadbany 2017!
     2017.04.12

     Nominowane obiekty w konkursie Zabytek Zadbany 2017!

     W przypadku korzystania ze zdjęć konkursowych prosimy o umieszczenie informacji, że pochodzą one ze strony www.nid.pl

     Znamy już obiekty nominowane do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” edycja 2017. W tym roku do konkursu przystąpiły 94 obiekty z 15 województw w Polsce. W dniach 28-30 marca 2017 roku w siedzibie NID w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury, które to wyłoniło 17 obiektów:


     Kategoria A - Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

     1. Dawne kolegium jezuickie, obecnie siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku, woj. dolnośląskie

     Gmach powstał na potrzeby kolegium jezuickiego, organizowanego w Kłodzku od roku 1649.  Barokowy budynek, być może projektu Włocha – Carlo Lurago – ukończono w 1690 roku. Zachowały się elementy XVII-wiecznego wyposażenia wnętrz, między innymi elementy kamieniarki i sztukaterie.

     PRZED                                           PO
     od dziedzinca wew. PRZED 2.jpg Klodzko_Wojska_Polskiego_11_058.JPG Klodzko_Wojska_Polskiego_11_039.JPG
     2. Kaplica zamkowa Świętego Tomasza Becketa w Raciborzu, woj. śląskie

     Kaplica zbudowana ok. 1290 roku, wolnostojąca, usytuowana była bezpośrednio przy murze obronnym zamku piastowskiego. Przebudowywana w wiekach późniejszych, zachowała znaczną część pierwotnej gotyckiej struktury i należy do najcenniejszych średniowiecznych zabytków sakralnych w skali regionu. Obecnie pełni funkcję ekspozycyjno-koncertowe, okazjonalnie wykorzystywana jest również na cele liturgiczne.

     PRZED                      PO
     12.jpg moje zdjęcia (20).JPG IMG_1675.JPG
     3. Kościół NMP Panny w zespole zamkowym w Malborku, woj. pomorskie

     Zespół kościoła Najświętszej Marii Panny stanowi element północnego skrzydła Zamku Wysokiego, które powstało w ostatniej ćwierci XIII wieku, najwcześniejszym okresie budowy zamku krzyżackiego w Malborku. Od 1331 roku było ono rozbudowywane i przystosowywane do stołecznego charakteru zamku. Do połowy XX wieku był to jedyny element zespołu zamkowego, który to zachował się w niemal niezmienionym kształcie od czasów średniowiecza.

     PRZED                                   PO
     kaplica św. Anny-portal południowy-przed inwestycją (1).jpg 4 6Z7A2669.jpg po inwestycji.JPG
     4. Pałac w Rogalinie, woj. wielkopolskie

     Rogalińską rezydencję zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako siedzibę rodową Kazimierza Raczyńskiego. Pierwotne założenie w typie „pomiędzy dziedzińcem a ogrodem” przetrwało do dziś w swym zasadniczym kształcie. Wiek XIX przyniósł przekształcenia budowli i jej wyposażenia, w tym zmiany wprowadzone przez znawcę i kolekcjonera Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Od 1949 roku pałac w Rogalinie pełni funkcje muzealne.

     PRZED                                              PO
     IMG_2232.JPG ROGALIN F. R. BANACH (18).JPG IMG_5768.JPG

     Kategoria B - Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)

     1. Dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu, woj. podkarpackie

     Zespół klasztorny złożony z kościoła, klasztoru i części gospodarczej, otoczony murami obronnymi, wzniesiony w latach 1700 – 1730 dla zakonu karmelitów bosych to przykład późnobarokowego założenia sakralno-obronnego o wybitnych walorach artystycznych. Zespół zniszczony w 1822 roku przez pożar, zachowany w ruinie.

     PRZED                                PO
     elewacja_pn_front_prawa_strona.jpg Zagórz, Ruiny zespołu klasztornego, elewacja frontowa kościoła, fot. B. Potera_IMG_2731.JPG IMG_8068A.jpg
     2. Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, woj. wielkopolskie

     Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy powstał pod koniec XVIII wieku. Jego centrum stanowił pałac wyróżniający się walorami architektonicznymi i bogatą dekoracją malarską wnętrz, zaprojektowany przez warszawskiego architekta Stanisława Zawadzkiego. Otaczający rezydencję park o wybitnych wartościach krajobrazowych zaliczał się do nielicznych wówczas na ziemiach polskich przykładów ogrodu typu romantycznego. Od 1939 roku zespół pozbawiony funkcji rezydencjonalnej był użytkowany w sposób prowadzący do jego degradacji lub niszczał nieużytkowany. W 1988 roku został przejęty na cele muzealne, od roku 2005 funkcjonuje pod nazwą Muzeum Ziemiaństwa. 

     PRZED                                    PO
     Przed pracami (4).JPG Dobrzyca_zespół_palacowy_06_2016_Palacz_41.JPG Dobrzyca_zespół_palacowy_06_2016_Palacz_01.JPG
     3. Zespół pałacowo-parkowy w Patrykozach, woj. mazowieckie

     Pałac wybudowany w latach 1832-1834 przez architekta Franciszka Jaszczołda dla osiadłego w Patrykozach Teodora Szydłowskiego, generała powstania listopadowego. Budowla o cechach stylowych malowniczego neogotyku angielskiego, z bogatym detalem elewacyjnym i we wnętrzach.

     PRZED                                 PO
     2009-05-12-14-26-14-01.jpg DSC05752.JPG DSC09377.JPG
     4. Zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl – reprezentatywne elementy systemu warownego, woj. podkarpackie

     Reprezentatywne elementy systemu warownego Twierdzy Przemyśl odzwierciedlają intensywny rozwój sztuki fortyfikacyjnej od połowy XIX wieku do I wojny światowej. Wielkoobszarowy teren świadomie wybrany ze względu na warunki geograficzne został ukształtowany przez budowę fortów, dróg, wprowadzenie zieleni fortecznej. Twierdza Przemyśl wraz z przedpolami była miejscem walk z lat 1914-1915.

     PRZED                                  PO
     BorekII.jpg 1.3_Fort XV Borek koszary widok z tradytora [A. Sapeta].JPG 16.3_Fort VIII Łętownia jedna z kazamat koszar [A. Sapeta].JPG

     Kategoria C - Adaptacja obiektów zabytkowych
     1. Dawny kościół ewangelicki, obecnie Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, woj. warmińsko-mazurskie

     Kościół ewangelicki wybudowany w 1871 roku w stylu neogotyckim. Funkcje sakralne pełnił do roku 1960. Do 1972 roku nieużytkowany, systematycznie niszczony i pozbawiany wyposażenia, później pełnił funkcję magazynowe. Przejęty w 2009 roku przez Gminę Barczewo, został w latach 2013 – 2014 zaadaptowany na cele kulturalne i funkcjonuje obecnie pod nazwą Skarbiec Kultury Europejskiej.

     PRZED                                      PO
     Barczewo - kościół ewangelicki - JP.JPG IMG_1515awe.jpg IMG_1480awe.jpg
     2. Dawny żydowski dom przedpogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, woj. śląskie

     Budynek neogotycki wybudowany w 1903 roku, projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera, posadowiony przy cmentarzu żydowskim. Po adaptacji przeznaczony na oddział Muzeum w Gliwicach poświęcony dziedzictwu kultury żydowskiej, miejsce spotkań i dialogu międzykulturowego.

     PRZED                PO
     _MG_0861.JPG Gliwice_Dom Przedpogrzebowy_S.Rotowska-Śpiewak (37).JPG Gliwice_Dom Przedpogrzebowy_S.Rotowska-Śpiewak (16).JPG
     3. Pałac w Kościelcu Kolskim, obecnie siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, woj. wielkopolskie

     Pałac zbudowany w latach 1889-1890 według projektu Józefa Chrzanowskiego w stylu eklektycznym, z bogatym wystrojem architektonicznym i różnorodnym wystrojem wnętrz. Po odzyskaniu niepodległości i utworzeniu państwa polskiego w 1918 roku znacjonalizowany i wykorzystywany na cele oświatowe. W 2007 roku przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkół Plastycznych w Kole.

     PRZED                                     PO
     PRZED.jpg Kościelec_WLKP_pałac_konkursZZ_fot_Tomasz_Łuczak34.JPG Kościelec_WLKP_pałac_konkursZZ_fot_Tomasz_Łuczak42.JPG
     4. Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie

     Skrzydło południowe zamku książąt pomorskich zostało wzniesione na przełomie lat 20. i 30. XIV wieku. Funkcję obronną pełniło do początków XVII wieku, kiedy to nadano mu charakter rezydencjonalny. Współcześnie obiekt adaptowano na centrum szkoleniowo-konferencyjne.

     PRZED                                   PO
     Zamek Szczecinek, el. południowa - 2012,2013 (1).jpg Szczecinek - zamek_elewacje - A_Debska_2017 (5).JPG DSC00849.JPG

     Kategoria D - Architektura i budownictwo drewniane
     1. Budynek drewniany, dawniej nazywany wytwórnią fajek, w Zborowskiem, woj. śląskie

     Drewniany budynek mieszkalny konstrukcji zrębowej wzniesiony około 1840 roku, posadowiony na fundamencie i murowanych piwnicach dawniejszej budowli.

     PRZED                                  PO
     Untitled-1.jpg 1 (2).jpg 7.jpg

     Kategoria E - Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

     1. Dawna łaźnia łańcuszkowa kopalni „Luiza” w Zabrzu, woj. śląskie

     Kopalnia „Królowa Luiza” rozpoczęła pracę w 1791 roku i do czasów zamknięcia w roku 1998 uważana była za jedna z najnowocześniejszych w Europie. Kopalniana łaźnia, o ceglanych elewacjach i nowoczesnym wyposażeniu technicznym, wybudowana w roku 1890, rozbudowywana w latach 20. i 40. XX wieku, stanowi świadectwo wysokiego poziomu socjalnego zakładu i jest charakterystycznym elementem krajobrazu miejskiego.

     PRZED                                    PO
     łaźnia łańcuszkowa 2_24.JPG łaźnia łańcuszkowa 21.JPG łaźnia łańcuszkowa 12.jpg
     2. Dworzec kolejowy Wieliczka Park, woj. małopolskie

     Budynek dworca Wieliczka Park (dawniej Wieliczka) z lat 1903-1905, wybudowany na linii kolejowej Kraków-Wieliczka według projektu opracowanego w Wiedniu, o formach architektonicznych późnego historyzmu z elementami modernistycznymi, charakterystycznych dla małych dworców galicyjskich z początków ubiegłego wieku.

     PRZED                                      PO
     Wieliczka dworzec - zdjęcia przed (5).jpg 20170123_141632.jpg Fot. 10.jpg
     3. Wiadukt kolejowy na ulicą Kunickiego w Lublinie, woj. lubelskie

     Wiadukt kolejowy powstał w latach 1925–1928. Jest przykładem budowli z okresu dwudziestolecia międzywojennego o konstrukcji żelbetowej i bogatej formie architektonicznej odwołującej się do porządków klasycystycznych.

     PRZED                            PO
     7a Wiadukt przed remontem od południa.JPG IMG_0826.jpg IMG_6463.JPG

     Kategoria specjalna F - Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

      Laureat
     1. Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, woj. lubelskie

     Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem łączącym wschodnią i zachodnią tradycję artystyczną: gotycką strukturę architektoniczną z pełnym programem malowideł ściennych wykonanych z fundacji Władysław Jagiełły przez artystów kręgu sztuki bizantyńsko-ruskiej. Malowidła te od ponad stu lat są przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych, od 1954 roku prowadzonych przez utworzone na zamku Muzeum Lubelskie.

     PRZED                                     PO
     4.JPG 5.jpg 18.jpg
     Laureatów konkursu poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Operze Nova w Bydgoszczy.

     Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową  prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Więcej o konkursie http://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

     Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia na całym świecie. Jego ideą w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

     Do pobrania:
     Zabytek Zadbany_nominowane obiekty_województwa.pdf