DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja „Pomniki Historii – Ochrona, Zarządzanie, Promocja” – relacja
     2019.04.11

     Konferencja „Pomniki Historii – Ochrona, Zarządzanie, Promocja” – relacja

     W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się konferencja, której celem było dokonanie przeglądu problemów teoretycznych i praktycznych związanych z ochroną, zarządzaniem, wykorzystaniem i promocją Pomników Historii.

     Konferencja, która była podsumowaniem trzech dekad doświadczeń związanych z ochroną i zarządzaniem Pomnikami Historii oraz sformułowaniem wynikających z nich wniosków, została zorganizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN. Patronat nad konferencją objęła prof. Magdalena Gawin,  Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.

     Konferencja składała się z trzech sesji. Pierwsza poświęcona była idei, kryteriom i zasadom tworzenia Pomników Historii. Sesję tę otworzyła prof. Magdalena Gawin wystąpieniem na temat Pomników Historii w polityce Generalnego Konserwatora Zabytków. W sesji swoje referaty przedstawili również: prof. Bogusław Szmygin,  Marek Świdrak i dr inż. Waldemar J. Affelt.

     Druga sesja dotyczyła Pomników Historii w polskim systemie ochrony zabytków (zobowiązań państwa, standardów ochrony, form zarządzania). Uczestnikami tej sesji byli: Marek Konopka, dr Andrzej Siwek, Piotr Molski, Jacek Dąbrowski,  Rafał Nestorow, Agnieszka Latour i Filip Jaroszyński.

     W trakcie ostatniej sesji poruszone zostały kwestie problemów, doświadczeń i przykładów związanych z praktyczną ochroną i zarządzaniem Pomnikami Historii. Głos zabrali: prof. Jakub Lewicki, dr hab. Robert Hirsch, prof. Maria Jolanta Sołtysik i Grzegorz Basiński.

     Pomniki Historii stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i utworzenia Państwowych Służb Konserwatorskich. Konferencja służyła doprecyzowaniu kilku problemów kluczowych dla funkcjonowania Pomników Historii. Wśród najważniejszych tematów poruszonych na konferencji znalazły się kryteria kolejnych nominacji Pomników Historii. Wiele uwagi poświęcono dyskusji nt. funkcji, które powinny pełnić Pomniki Historii.  Obecnie eksponowana jest ich funkcja symboliczna i promocyjna, jednak z konserwatorskiego punktu widzenia kluczowe jest zapewnienie Pomnikom Historii właściwej ochrony. Podczas konferencji podnoszona była także kwestia zakresu odpowiedzialności państwa za Pomniki Historii.

     Do udziału w konferencji zaproszone zostały wszystkie środowiska interesariuszy związanych z Pomnikami Historii – zarządcy, samorządowcy, konserwatorzy zabytków, pracownicy służb konserwatorskich, pracownicy naukowi, eksperci, projektanci, właściciele i użytkownicy.