DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Relacja z 9. Spotkania Opiekunów Pomników Historii
     2019.06.13

     Relacja z 9. Spotkania Opiekunów Pomników Historii

     12-13 czerwca odbyło się 9. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Fundacje PRO ARTE ET HISTORIA. Doroczne Spotkania stanowią forum wymiany wiedzy i doświadczeń opiekunów obiektów, które mocą rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostały uznane za pomnik historii.

     Tradycją jest, że Spotkania odbywają się w miejscu uznanym za pomnik historii. W 2018 r. tytuł ten został nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zamkowi w Krasiczynie (województwo podkarpackie) i to w jego zabytkowych murach odbył się tegoroczny zjazd opiekunów i zarządców wszystkich obiektów wpisanych na listę pomników historii. Tegoroczna 9. edycja Spotkania miała charakter retrospektywny, podsumowujący i edukacyjny. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

     9. Spotkanie zostało otwarte przez Marka Zaczka, Prezesa Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA. Następnie głos zabrała prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, która wręczyła srebrne odznaczenie Gloria Artis p. Indze Platowskiej-Sapetowej za wyjątkowe zasługi dla ochrony podkarpackiego dziedzictwa kulturowego. Jako kolejna wystąpiła Lucyna Podhalicz, Wicewojewoda Podkarpacki, która odczytała list od  Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej Andrzeja Dudy. Po niej głos zabrał Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który odczytał list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Następnie przemawiał Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Wojciech Bakun, Prezydent Miasta Przemyśl.

     Po oficjalnych przemówieniach odbyła się prezentacja filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Zamek w Krasiczynie”.

     Następnie Elżbieta Jagielska, Kierownik Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Janusz Opaska, specjalista w Zespole  ds.  ekspertyz  i  analiz zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentowali album „100 pomników historii” wydany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Niepodległa” na lata 2017-2022, wpisujący się w Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

     Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wygłosił prelekcję „Retrospekcja – geneza, rozwój i potencjał obiektów wpisanych na listę pomników historii”, a jako kolejny wystąpił  Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który mówił o monitoringu miejsc wpisanych na listę pomników historii.

     Po przerwie odbyły się szkolenia. Pierwsze poprowadziła Barbara Kozłowska z Departamentu Koordynowania Inwestycji Strategicznych Narodowego Banku Polskiego. Szkolenie dotyczyło finansowania, a więc funduszy samorządowych na zabytki, Funduszu Kościelnego i inwestycji w obiektach sakralnych, grantów na zabytki z regionalnych programów operacyjnych oraz dotacji na ochronę zabytków z programu MKiDN.

     Kolejne szkolenie poprowadzili: dr Magdalena Banaszkiewicz z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Łukasz Gaweł, kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury UJ, Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Zakres szkolenia obejmował zarządzanie dziedzictwem kulturowym, budowanie świadomości wartości pomnika historii wśród mieszkańców, roli pomnika historii w strategii rozwoju i zarządzania miast i miasteczek, wzmacnianiu marki pomnika historii oraz jego roli w turystyce kulturowej.

     Po zakończonych szkoleniach goście udali się na zwiedzanie zamku i ogrodu w Krasiczynie.

     Drugiego dnia SOPH uczestnicy zwiedzali sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

     Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

     Organizatorami Spotkania Opiekunów Pomników Historii byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa i Fundacja PRO ARTE ET HISTORIA.