DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa partnerem projektu badawczego „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”
     2019.07.04

     Narodowy Instytut Dziedzictwa partnerem projektu badawczego „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”

     Celem niniejszego projektu jest pokazanie, że analogiczne jak w dużych ośrodkach miejskich (Warszawa, Katowice, Gdynia) procesy modernizacyjne II RP zaszły także w mniejszych ośrodkach, a będące ich świadectwem architektoniczne dziedzictwo może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz budowy specyficznej, zakorzenionej lokalnie tożsamości nierozerwalnie związanej z ogólnokrajową narracją tzw. „wielkiej historii”.

     Projekt zakłada wytypowanie, po wstępnej kwerendzie (pierwsza faza badawcza) 10 obszarów dawnych powiatów. W kolejnym etapie, w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 uczestników, którzy zostaną zaproszeni na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji, organizacji wolontariatu.

     Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych, powiązanych z wybraną formą wolontariatu dla dziedzictwa („Dwudziestolecie w twoim powiecie”).

     Kuratorzy-Organizatorzy w trakcie drugiej fazy badawczej będą pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego.

     Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem wyprodukowana zostanie rozdawana za darmo mapa – przewodnik po wszystkich 10 lokalizacjach oraz pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury.

     Bezpośrednim efektem takich działań prowadzonych w oparciu o identyfikację międzywojennego dziedzictwa będzie wzrost świadomości i tożsamości narodowej oraz regionalnej, poczucie przynależności oraz dumy z „małej Ojczyzny”, a także zbudowanie społecznego poczucia odpowiedzialności i opieki nad tymi wyjątkowymi śladami przeszłości.

     Poszukiwani są lokalni kuratorzy, organizatorzy, działacze miejscy i inne osoby zainteresowane regionalnym dziedzictwem architektonicznym z całej Polski do projektu badawczego.

     Termin zgłoszeń upływa 12 lipca 2019.

     Szczegóły projektu na stronie NIAiU.