DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Międzynarodowe sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”
     2019.10.14

     Międzynarodowe sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”

     23-25 października 2019 r. w Przemyślu odbędzie się międzynarodowe sympozjum zatytułowane „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”. Organizatorem jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,  patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Idea sympozjum powstała podczas wyjazdów plenerowych, w trakcie których muzealnicy z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wykonywali fotografie do wystawy, która miała pokazywać drewniane cerkwie z Polski, Ukrainy i Rumunii wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

     Sympozjum realizowane w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej zostało objęte patronatem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, instytucję ekspercką m.in. w dziedzinie architektury drewnianej, odpowiedzialną za koordynację wpisu na Listę UNESCO Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat (2013) oraz Kościołów drewnianych południowej Małopolski (2003). Podczas konferencji 24 października o g. 10.45 zostanie otwarta wystawa przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa poświęcona 16 drewnianym  cerkwiom w obszarze polskich i ukraińskich Karpat. Przedstawione świątynie są zachowane w historycznej postaci, dzięki czemu stanowią zabytki o szczególnym znaczeniu. Ich walory prezentują cechy charakterystyczne dla regionu, a jednocześnie wyróżniają budowle w skali ponadregionalnej. Stanowią doskonały przykład integracji walorów kulturowych i przyrodniczych lokalnego krajobrazu.

     Sympozjum otwarte jest dla specjalistów, historyków sztuki, historyków, konserwatorów, architektów, a także duchownych, z wielu krajów, w których znajdują się zabytkowe drewniane cerkwie. Organizatorom towarzyszy mocne przekonanie o potrzebie umożliwienia wspólnego spotkania, podczas którego eksperci z różnych krajów będą mogli dzielić się swoją wiedzą, wynikami badań i doświadczeniem. Wśród prelegentów znajdzie się wielu wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy – Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Rumunii.

     Chcemy, aby nasze sympozjum stało się okazją do wymiany doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się badaniem i upowszechnianiem wiedzy o drewnianych cerkwiach w krajach położonych na obszarze Karpat, a także w rejonie wschodniego pogranicza, wyznaczonego na linii Podlasia i Lubelszczyzny. Mamy nadzieję, że pozwoli to spojrzeć kompleksowo na historię tych obiektów, a także porównać aktualne problemy ochrony i konserwacji cerkiewnych obiektów  oraz ich popularyzacji w różnych krajach. Mamy nadzieję, że sympozjum wniesie wiele nowych treści do istniejącego stanu wiedzy i przyczyni się do jeszcze lepszej ochrony zabytków drewnianej sztuki cerkiewnej, znajdujących się w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Słowacji i w Rumunii – podkreśla Marcin Marynowski, pomysłodawca i koordynator sympozjum oraz adiunkt i kierownik Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

     W 2020 roku planowane jest wydanie drukiem wydawnictwa, zawierającego referaty wygłoszone podczas tegorocznej konferencji.

     Program sympozjum DO POBRANIA.

     Osoby chcące wziąć udział w konferencji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie mailowe: sympozjum19@mnzp.pl