DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej
     2019.11.29

     Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej

     W dniach 25-27 listopada br., w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa pn. „Światowe dziedzictwo – ochrona, interpretacja, użytkowanie”, połączone z uroczystościami 20. rocznicy wpisu manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Organizatorami był Zespół ds. światowego dziedzictwa z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz klasztor oo. Bernardynów.

     Miejsce spotkania, założenie pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, w naturalny sposób ukierunkowało tematykę obrad, która skupiała się szczególnie na dziedzictwie sakralnym. Wśród miejsc światowego dziedzictwa UNESCO istnieje wiele różnych miejsc kultu religijnego i świętych, reprezentujących różne kultury i tradycje świata. Około 20% dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa ma bezpośredni czy pośredni związek z religiami lub duchowością. W Polsce cztery z szesnastu miejsc reprezentują dziedzictwo sakralne: Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (wpis z 1999 r.), Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001), Kościoły drewniane południowej Małopolski (2003) i Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (2013).

     Spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa są jednym z zadań realizowanych od lat przez Zespół ds. światowego dziedzictwa w NID. Mają one na celu zapoznanie opiekunów i zarządców polskich miejsc oraz służby konserwatorskie z tematyką światowego dziedzictwa, a także stanowią platformę do wymiany doświadczeń. Podczas spotkania w Kalwarii Zebrzydowskiej wprowadzono w tematykę światowego dziedzictwa, a także zwrócono uwagę na oczekiwania, zobowiązania i konsekwencje związane z wpisem na Listę światowego dziedzictwa. Prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska opowiedziała o procesie przygotowywania wniosku nominacyjnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa. Zarządcy polskich miejsc zaprezentowali, jak wygląda ochrona i zarządzanie miejscami z ich perspektywy: założenie pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawił dr Konrad Grzegorz Cholewa, Kustosz Sanktuarium; o dziedzictwie kulturowym w Lipnicy Murowanej, w tym kościele pw. św. Leonarda opowiedział ks. proboszcz Mariusz Jachymczak;  dawną cerkiew w Kwiatoniu przedstawił ks. proboszcz Wiesław Czaja; natomiast ks. Andrzej Rusak zaprezentował dziedzictwo sakralne Sandomierza z perspektywy Diecezjalnego Konserwatora Zabytków.

     W spotkaniu wzięli też udział goście z zagranicy: dr Hae Un Rii z Korei, Prezydent ICOMOS PRERICO – Naukowego komitetu ds. miejsc religii i rytuałów, która przedstawiła program UNESCO „Światowe dziedzictwo o znaczeniu religijnym” oraz dziedzictwo koreańskie, Manana Vardzelashvili reprezentująca Krajową Agencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Gruzji, która opowiedziała o zarządzaniu dobrem światowego dziedzictwa o znaczeniu religijnym – Mtskheta.

     W ramach spotkania odbyło się także zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej Anielskiej oraz parku pielgrzymkowego. Uroczystościom jubileuszu 20-lecia wpisu dobra w Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę towarzyszyła msza św. oraz koncert muzyki klasycznej.