DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Niematerialne dziedzictwo kulturowe pod ochroną
     2011.08.16

     Niematerialne dziedzictwo kulturowe pod ochroną

     We wtorek 16 sierpnia br., w Polsce weszła w życie Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


     Dla Polski, która ratyfikowała tę Konwencję 22 października 2010 r., jest ona obecnie jedynym aktem prawa międzynarodowego na jakim można oprzeć budowę systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju.

     Celem Konwencji jest objęcie ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup i jednostek, rozumianego według UNESCO jako: „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego”. Dziedzictwo niematerialne poprzez stałe odtwarzanie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, przyczyniając się do wzrostu poczucia własnej tożsamości oraz poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dlatego też utrwalenie i przekazanie przyszłym pokoleniom dorobku naszych kultur jest priorytetem Konwencji.

     W celu realizacji części zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji UNESCO z 17 października 2003 r., w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w Narodowym Instytucie Dziedzictwa został powołany Zespół ds. Ochrony Tradycji i Kultury.

     Do zadań Zespołu należy w szczególności:
     • prowadzenie działań promujących Konwencję oraz szkoleń z zakresu zasad jej realizacji;
     • przygotowanie procedury do prowadzenia krajowego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
     • przygotowanie procedury zgłaszania propozycji do umieszczenia na Reprezentatywnej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wniosków o umieszczenie na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony;
     • gromadzenie informacji na temat tradycji kultury w Polsce; Inicjowanie działań i programów mających na celu ochronę tradycji kultury;
     • współpraca w zakresie działań związanych z ochroną, dokumentacją i popularyzowaniem tradycji kulturowych.

     Dodatkowe informacje na temat Konwencji oraz Kryteria wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego i Kryteria wpisu na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony, znajdują się na stronie Instytutu w zakładce „Zabytki w Polsce”:
     http://www.nid.pl/idm,1268,ochrona-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego.html