DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”
     2021.01.21

     Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

     Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”, który jest adresowany do gmin prowadzących rewitalizację w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

     Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

     Dzięki udziałowi w programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań:

     a. diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
     b. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
     c. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań;
     d. włączeniu społeczności lokalnej, partycypacji społecznej;
     e. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych.
     f. tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
     g. opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
     h. wdrażania projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
     i. wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.     Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

     Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa. Kwalifikacja gmin do programu „Wzorcowa rewitalizacja” zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym. O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

     Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

     1) Województwo Dolnośląskie i Lubuskie
     Bogna Oszczanowska 
     boszczanowska@nid.pl
     Oddział Terenowy NID we Wrocławiu
     Władysława Łokietka 11
     50-243 Wrocław
     (71) 322 16 40

     2) Województwo Małopolskie i Świętokrzyskie
     Grzegorz Młynarczyk
     gmlynarczyk@nid.pl
     Oddział Terenowy w Krakowie
     31-014 Kraków
     Św. Tomasza 8/7
     (12) 429 10 11

     3)    Województwo Opolskie, Łódzkie i Śląskie
     Agnieszka Lorenc-Karczewska
     akarczewska@nid.pl
     Pracownia Terenowa w Łodzi
     90-273 Łódź
     Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
     (42) 682 62 44

     4)    Województwo Podkarpackie i Lubelskie
     Adam Sapeta
     asapeta@nid.pl
     Oddział Terenowy w Rzeszowie
     35-045 Rzeszów
     Hetmańska 15
     (17) 853 29 43

     5)    Województwo Wielkopolskie i Zachodniopomorskie
     Anna Dyszkant
     adyszkant@nid.pl
     Oddział Terenowy w Poznaniu
     61-725 Poznań
     Mielżyńskiego 27/29
     (61) 851 73 64  

     6)    Województwo Warmińsko-mazurskie i Podlaskie
     Ewa Krasińska
     ekrasinska@nid.pl
     Oddział Terenowy w Olsztynie
     11-Listopada 4
     10-104 Olsztyn
     (89) 521 26 89

     7)    Województwo Pomorskie i Kujawsko-pomorskie
     Dorota Hryszkiewicz-Kahlau
     dhryszkiewicz@nid.pl
     Oddział Terenowy w Gdańsku
     80-822 Gdańsk
     Św. Trójcy 5
     (58) 301 77 12

     8)    Województwo Mazowieckie
     Iwona Wildner-Nurek
     iwildner@nid.pl
     Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa
     Mikołaja Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa 
     (22) 826 02 39 w.157

     Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/


     Do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU_NID_REWITALIZACJA