DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Jeszcze do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”
     2021.02.22

     Jeszcze do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

     Do końca tygodnia potrwa nabór gmin chcących wziąć udział w programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji. NID pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.

     W ramach programu Narodowy Instytut Dziedzictwa wesprze gminy w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych procesów rewitalizacji, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach procesu rewitalizacji prowadzonego przez dane gminy. W zależności od województwa do udziału w programie zakwalifikują się maksymalnie 2 gminy w województwie.

     Dzięki udziałowi w programie wyłonione gminy otrzymają indywidualne wsparcie eksperta NID, który zostanie delegowany do bieżącego doradztwa dla danej gminy i wspólnie z jej przedstawicielami będzie uczestniczył w procesie planowania i realizacji programu rewitalizacji na każdym etapie uwzględniającym dziedzictwo kulturowe, czyli:

     a.    ujmowania dziedzictwa jako elementu diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
     b.    delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (m.in. w zakresie doboru mierników adekwatnych dla dziedzictwa kulturowego);
     c.    wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań odnoszących się do dziedzictwa kulturowego;
     d.    tworzeniu lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
     e.    wsparcia w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
     f.    wdrażaniu projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
     g.    wdrażaniu projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
     h.    aktywizacji społeczności lokalnej przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego, udziału w partycypacji społecznej;
     i.    monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego.

     O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

     Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

     Program wsparcia oferowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

     Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

     1. Województwo dolnośląskie i lubuskie
     Bogna Oszczanowska
     boszczanowska@nid.pl
     Oddział Terenowy NID we Wrocławiu
     Władysława Łokietka 11
     50-243 Wrocław
     (71) 322 16 40 
     571 226 990

     2. Województwo małopolskie i świętokrzyskie
     Grzegorz Młynarczyk
     gmlynarczyk@nid.pl
     Oddział Terenowy NID w Krakowie
     31-014 Kraków
     Św. Tomasza 8/7
     (12) 429 10 11 
     571 226 991

     3.  Województwo łódzkie i śląskie
     Agnieszka Lorenc-Karczewska
     akarczewska@nid.pl
     Pracownia Terenowa NID w Łodzi
     Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
     90-273 Łódź
     (42) 682 62 44
     571 226 992

     4. Województwo podkarpackie i lubelskie
     Adam Sapeta
     asapeta@nid.pl
     Oddział Terenowy NID w Rzeszowie
     Hetmańska 15
     35-045 Rzeszów
     (17) 853 29 43
     571 226 993

     5. Województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie
     Anna Dyszkant
     adyszkant@nid.pl
     Oddział Terenowy NID w Poznaniu
     61-725 Poznań
     Mielżyńskiego 27/29
     (61) 851 73 64
     571 226 994

     6. Województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie
     Ewa Krasińska
     ekrasinska@nid.pl
     Oddział Terenowy NID w Olsztynie
     11-Listopada 4
     10-104 Olsztyn
     (89) 521 26 89
     571 226 995

     7. Województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie
     Dorota Hryszkiewicz-Kahlau
     dhryszkiewicz@nid.pl
     Oddział Terenowy NID w Gdańsku
     80-822 Gdańsk
     Św. Trójcy 5
     (58) 301 77 12
     571 226 996

     8. Województwo mazowieckie i opolskie
     Maria Badeńska-Stapp
     mbadenska@nid.pl
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Zespół ds. upowszechniania wiedzy
     Mikołaja Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa 
     571 226 997

     Koordynator Zadania
     Anna Kozioł
     22 554 56 82
     798 389 289