DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska – Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów
     2021.10.01

     Patronat NID: IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska – Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów


     Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie po raz dziewiąty zgromadzi u siebie konserwatorów, muzealników oraz pracowników naukowych podczas IX Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej. Tegoroczny temat konferencji to „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”. Konferencja, nad którą Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronat, odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 roku w siedzibie Muzeum.

     W tym roku środowisko konserwatorskie w pierwszej kolejności podejmie temat potrzeby szerszej edukacji społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego oraz roli muzeów i innych instytucji kultury w tym zakresie. Rozważane będą również kwestie związane z możliwością podniesienia wydajności prac konserwatorskich – m.in. poprzez stworzenie odpowiednich warunków organizacji i zarządzania, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń. Podniesiona zostanie też tematyka konserwacji zabytków wykonanych z materiałów organicznych – w kontekście destrukcyjnego działania czasu oraz wpływu stanu technicznego pomieszczeń i warunków klimatycznych na obiekty zabytkowe.

     Kolejnym ważnym punktem konferencji będzie dyskusja nt. zachowania i konserwacji zbiorów w muzeach typu skansenowskiego. Konferencję zakończą wystąpienia poruszające różnice pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki. Omówiona zostanie między innymi ważna kwestia „żywego muzeum”, czy też sprawa przestrzegania zasad konserwatorskich w kontekście przygotowania zabytkowych obiektów techniki do uruchomienia.

     Wydarzenie zaplanowano według czterech bloków tematycznych:
     • Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego
     • Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach
     • Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu
     • Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania
     Omawiane tematy oraz referaty zostaną zebrane w publikacji konferencyjnej.

     Więcej o wydarzeniu: konferencja.muzeum-szreniawa.pl/