DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: II Międzynarodowe Sympozjum Cerkwie drewniane Karpat i wschodniego pogranicza
     2021.10.01

     Patronat NID: II Międzynarodowe Sympozjum Cerkwie drewniane Karpat i wschodniego pogranicza

     4-6 listopada 2021 r. - po raz drugi w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza. Narodowy Instytut Dziedzictwa patronuje tej inicjatywie.

     Sympozjum to cykliczne wydarzenie skoncentrowane wokół znaczenia cerkwi w krajobrazie kulturowym Karpat i wschodniego pogranicza. Mimo licznych inicjatyw różnych środowisk, wciąż potrzeba szerokiego forum wymiany doświadczeń i refleksji. Sympozjum kierowane jest więc do: badaczy, konserwatorów, użytkowników, opiekunów zabytków, muzealników, touroperatorów, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Ochrona i popularyzacja wiedzy o zabytkach sztuki cerkiewnej wymaga współpracy przedstawicieli wielu środowisk i specjalności, także na płaszczyźnie międzynarodowej.

     Podczas spotkania sympozjum zostaną poruszone kwestie:

     • historii cerkwi
     • architektury i sztuki cerkiewnej
     • ochrony i konserwacji zabytków cerkiewnych
     • tradycji, współczesności i perspektywy kontynuacji  pierwotnych funkcji sakralnych
     • adaptacji cerkwi na cele świeckie w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym

     Intencją organizatorów jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy przepływu wiedzy, w tym prezentowania wyników najnowszych badań, wymiany różnorodnych doświadczeń, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz spojrzenia ponad granicami na zjawisko kulturowe, jakim są cerkwie drewniane rozsiane na obszarze Karpat i wschodniego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

     W krajobrazie kulturowym omawianych terenów zachowała się znaczna liczba drewnianych świątyń i całych zespołów cerkiewnych o zróżnicowanej metryce, formach architektonicznych i stopniu unikalności. Spośród nich, 27 wyjątkowych cerkwi drewnianych znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Przedmiotem zainteresowań badaczy i konserwatorów zabytków pozostają też inne, nierzadko mało znane obiekty z ich bogatą historią, złożoną problematyką konserwatorską i pytaniami o przyszłość.

     Więcej informacji o wydarzeniu: www.mnzp.pl/pl/sympozjum21