DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     ZABYTEK ZADBANY 2015
     Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

     Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

     a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
     b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
     c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
     d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
     e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

     Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

     Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2011-2015.

     Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków i osoby działające z ich upoważnienia.

     Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

     Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

     Sekretariat konkursu, informacje i nadsyłanie zgłoszeń:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Oddział Terenowy Olsztyn
     ul. 11 Listopada 4
     10-104 Olsztyn
     e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
     tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88

     Obiekty nagrodzone w konkursie w latach 2011-2015 można zobaczyć na stronie poświęconej archiwum konkursowemu:
     http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/archiwum-konkursow/

     Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępna jest także w formie PDF publikacja „Zabytek zadbany. Co to znaczy?” (red. I. Liżewska, Warszawa 2015). Książka ta w całości poświęcona jest obiektom konkursowym oraz problematyce kategorii, w których były oceniane:
     http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2834