DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2014
     Dawna rejencja w Szczecinie, zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze, Wieża Piastowska w Opolu, Cerkiew w Hańczowej i dworzec kolejowy w Puszczykówku laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany!

     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2014” odbyło się 24 kwietnia br. w trakcie uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Żyrardowie. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Żyrardów. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

     W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu laureatem została dawna rejencja, a obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (woj. zachodniopomorskie). Jury konkursu doceniło kompletne prace konserwatorskie, które podkreśliły i wydobyły elementy historyczne wystroju oraz przywróciły budowali pełne walory artystyczne i historyczne. Doceniona została także promocja obiektu jako cennego zabytku i udostępnienie gmachu administracyjnego turystom.

     Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Jury przyznało nagrodę za znakomicie wykonane prace konserwatorskie, które wydobyły architektoniczny kaplic, poprawiły stan techniczny oraz walory estetyczne budowli, a także umożliwiły scalenie kompozycyjne jednorodnego zespołu sakralno-cmentarnego.

     W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę przyznano Wieży Piastowskiej w Opolu (woj. opolskie). Nagroda została przyznana za prace konserwatorskie, które podkreśliły oryginalne elementy bryły budowli, pozwoliły na funkcjonalne wykorzystanie całego wnętrza budynku, a ich aspekt edukacyjny pozwolił na ukazanie dziejów wieży i historii miasta.

     Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Cerkwi Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Hańczowej (woj. małopolskie). Jury doceniło prace konserwatorskie, które w znaczący sposób poprawiły stan techniczny zagrożonego zniszczeniem zabytku oraz podkreśliły jego najważniejsze walory historyczne i artystyczne.

     W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem został dworzec kolejowy w Puszczykówku (woj. wielkopolskie). Jury przyznało nagrodę za bardzo dobrze przeprowadzone prace konserwatorskie i budowlane, które uratowały obiekt przed zniszczeniem, podkreśliły jego wartości zabytkowe oraz stanowią wzorowy przykład ratowania budowli zabytkowej z utrzymaniem jej pierwotnej funkcji.

     Ponadto w trakcie gali Minister wręczył nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za najlepsze prace z ochrony zabytków i muzealnictwa 2013 r. oraz wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” osobom, które z wielkim zaangażowaniem poświęciły się kulturze i ochronie zabytków.

     Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa.


     Pełna lista laureatów i wyróżnionych:

     Kategoria A
     Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu

     Laureat

     Dawna rejencja, obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie


     woj. zachodniopomorskie, Szczecin, Wały Chrobrego 4
     Właściciel: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie


     Budynek wybudowany jako siedziba rejencji w latach 1906-1911, w stylu neorenesansu północnoniemieckiego.

     Prace restauratorskie poprzedzone zostały pełnym zakresem badań konserwatorskich, które pozwoliły odnaleźć licznie zachowane ślady oryginalnego wystroju zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Podjęte prace konserwatorskie uczytelniły i wydobyły elementy historycznego wystroju, przywracając budowli pełne walory historyczne i artystyczne.

     Ważnym aspektem wykonanych prac jest również promocja obiektu jako cennego zabytku i udostępnienie gmachu administracyjnego mieszkańcom i turystom.

     Obraz 093-.jpg Obraz 197-.jpg

     Wyróżnieni

     Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce

     woj. warmińsko-mazurskie, Święta Lipka 29
     Właściciel: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce


     Barokowy kościół w zespole architektonicznym sanktuarium pielgrzymkowego, konsekrowany w 1693 roku.

     Kompleksowe prace przy elewacjach oparto na pełnych badaniach konserwatorskich. Przykład modelowego podejścia do zabytku, w którym przywrócenie pierwotnych wartości obiektu oparto na analizie przesłanek naukowych.


     DSCN5714.JPG Święta Lipka - 09.13 - JP (14).JPG

     Kurtyna I-V południowa Fortu nr 2 „Kościuszko” Twierdzy Kraków

     woj. małopolskie, Kraków, al. Waszyngtona 1
     Posiadacz: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie


     Kurtyna I–V południowa jest jedną z budowli austriackiego Fortu nr 2 „Kościuszko” (lata 1850–1856).

     Starannie przeprowadzona konserwacja i adaptacja zrujnowanej kurtyny jednego z najstarszych zachowanych dzieł obronnych Twierdzy Kraków pozwoliła wydobyć walory zabytkowe obiektu, a także nadać mu nowe wartości użytkowe.


     Kurtyna. Pochylnia. Fot. T. Śledzikowski 2014.jpg Kurtyna. Sala w kazamatach. Fot. T. Śledzikowski 2014.jpg

     Most gotycki na Młynówce w Kłodzku

     woj. dolnośląskie, Kłodzko, ul. Wita Stwosza
     Właściciel: Gmina Miejska Kłodzko


     Most z 1390 roku, zdobiony barokowymi rzeźbami świętych.

     Starannie wykonane prac konserwatorskie utrzymały zabytkowy charakter obiektu, z uwzględnieniem jego faz historycznych. Podkreśliły i wydobyły znaczenie mostu jako ważnego elementu zespołu urbanistycznego.


     Kłodzko_most (57).JPG Kłodzko_most (32).JPG


     Kategoria B
     Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu


     Laureat

     Zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze

     woj. dolnośląskie, Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45
     Właściciel: Gmina Miejska Jelenia Góra


     Rozległe założenie cmentarne powstało wokół znajdującego się w jego centralnej części kościoła wzniesionego w latach 1709-1718 według projektu Martina Frantza z Tallina. Świątynia jest jednym z tak zwanych Kościołów Łaski.

     Znakomicie wykonane prace konserwatorskie poszczególnych budowli uczytelniły detal architektoniczny kaplic, poprawiły stan techniczny i walory estetyczne budowli. Rozproszone elementy wystroju powróciły na swoje miejsce. Prace rewaloryzacyjne podniosły w sposób znaczący walor otoczenia dawnego Kościoła Łaski, umożliwiły również scalenie kompozycyjne jednorodnego zespołu sakralno-cmentarnego.


     Jel_Gora_kaplice_05.03.2014_129.jpg Jel_Gora_kaplice_05.03.2014_009.jpg

     Wyróżnieni

     Park Norweski w Jeleniej Górze (Cieplice Śląskie Zdrój)

     woj. dolnośląskie, Jelenia Góra, ul. Podgórzyńska
     Właściciel: Gmina Miejska Jelenia Góra


     Krajobrazowy park powstał w 1906 roku według projektu Fritza Hanischa, z inicjatywy Eugena Füllnera – właściciela miejscowej fabryki maszyn papierniczych.

     Kompleksowe prace konserwatorskie przy jednym z cennych założeń parkowych Kotliny Jeleniogórskiej pozwoliły zachować autentyzm i charakter kompozycji parkowej, z minimalnym udziałem współczesnej interwencji.


     Jel_Gora_Park_Norweski_05.03.2014_086.jpg Jel_Gora_Park_Norweski_05.03.2014_050.jpg Jel_Gora_Park_Norweski_05.03.2014_059.jpg


     Wieża mieszkalno-obronna z umocnieniami bastionowymi w Rzemieniu

     woj. podkarpackie, Rzemień 242
     Właściciele: Krystyna i Lucjan Kolbusz


     Wieża z XV wieku, przekształcana do wieku XIX, w otoczeniu fortyfikacje bastionowe, pozostałości dawnego systemu wodnego przekształconego w stawy oraz park.

     Przeprowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne przywróciły wartości unikalnego zespołu obronnego, łączącego elementy architektury i krajobrazu komponowanego.


     Rzemień - dw&oacute;r obronny (A-271) [BP]_IMG_0587.JPG Rzemień - dw&oacute;r obronny (A-271) [RK]_IMG_1005.JPG

     Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Wiechlicach

     woj. lubuskie, Wiechlice 45b
     Właściciel: Zbigniew Czmuda


     Pałac w Wiechlicach został wzniesiony w latach 1790-1795 na miejscu starszej siedziby rycerskiej, przebudowany około 1890 roku. Budynki gospodarcze pochodzą z końca XVIII i początku XIX wieku, założenie parkowe z połowy XIX wieku.
     Przeprowadzone prace konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne stanowią przykład kompleksowego podejścia do zespołu zabytkowego, podkreślając walory spójnego założenia dworskiego i folwarcznego.


     DSC_0032.JPG Zesp&oacute;ł dworsko-parkowy z folwarkiem w Wiechlicach


     Kategoria C
     Adaptacja obiektów zabytkowych

     Laureat


     Wieża Piastowska w Opolu

     woj. opolskie, Opole, ul. Piastowska 14
     Właściciel: Województwo Opolskie – Opolski Urząd Wojewódzki


     Wieża gotycka, pozostałość po zamku piastowskim na wyspie Pasiece.

     Dzięki zachowawczym pracom konserwatorskim uczytelnione zostały oryginalne elementy bryły budowli będącej wizytówką i znaczącym symbolem usytuowanym w pejzażu architektonicznym miasta. Prace konserwatorskie oraz adaptacyjne na potrzeby wystawiennicze pozwoliły na wykorzystanie funkcjonalne całego wnętrza zabytku i posiadają aspekt edukacyjny, pokazując dzieje wieży i historię miasta.


     Wieża Piastowska w Opolu Wieża Piastowska w Opolu


     Wyróżnieni

     Dwór w Goli Dzierżoniowskiej


     woj. dolnośląskie, Gola Dzierżoniowska 21
     Właściciel: MC DIAM Sp. z o.o.


     Dwór renesansowy wzniesiony w 1580 roku.

     Przeprowadzone prace budowlano-konserwatorskie uratowały cenny zabytek rezydencjonalnej architektury dolnośląskiej. Adaptacja obiektu na funkcję hotelową odbyła się z zachowaniem wartości autentyzmu, przy wprowadzeniu oszczędnej stylistyki nowoczesnej.

     Gola dwor 1003.JPG Gola dwor 1335.JPG

     Kościół poewangelicki w Nowym Stawie

     woj. pomorskie, Nowy Staw, Rynek Kościuszki
     Posiadacz: Gmina Nowy Staw


     Kościół wybudowany w latach 1804-1805 w miejscu spalonego ratusza. Rozbudowany w roku 1863 i w latach 1888-1891.

     Przykład prac konserwatorskich w obiekcie opuszczonym, pozbawionym możliwości powrotu do dawnej funkcji. Adaptacja na potrzeby kulturalne (Galeria Żuławska) pozwala obiektowi funkcjonować w społeczności lokalnej i nie kłóci się z pierwotną wartością sacrum.


     Kości&oacute;ł poewangelicki w Nowym Stawie Kości&oacute;ł poewangelicki w Nowym Stawie

     Kuźnia w Dolsku

     woj. zachodniopomorskie, Dolsk 22
     Właściciel: Gmina Dębno


     Podcieniowa kuźnia z 1781 roku.

     Unikalny przykład uratowania mocno zdegradowanego zabytku budownictwa wiejskiego z jak największym zachowaniem elementów autentycznych i z przeznaczeniem na potrzeby społeczności lokalnej (ekspozycja narzędzi kowalskich i techniki wiejskiej).


     Kuźnia w Dolsku Kuźnia w Dolsku


     Kategoria specjalna D
     Architektura i konstrukcje drewniane

     Laureat

     Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej

     woj. małopolskie, Hańczowa 56
     Właściciel: Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej


     Cerkiew Opieki Matki Bożej wzniesiona została zapewne w 1 połowie XVII wieku (ok. 1644 roku) jako świątynia parafialna. Wieża zbudowana została w 1742 roku. Świątynia remontowana i przebudowana w 1 połowie XIX w.

     Kompleksowo przeprowadzone prace objęły zabezpieczenie drewnianej struktury obiektu oraz prace konserwatorskie we wnętrzu. W sposób znaczący poprawiły stan techniczny zagrożonego zniszczeniem zabytku i podkreśliły jego najważniejsze walory historyczne i artystyczne.


     Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej


     Wyróżnieni

     Kościół cmentarny Świętej Anny w Zaklikowie

     woj. podkarpackie, Zaklików, ul. Lubelska 4
     Właściciel: Parafia Rzymskokatolicka Świetej Anny w Zaklikowie


     Kościół z około 1580 roku (wzmiankowany w 1592 roku), remontowany wielokrotnie od XVIII do XX wieku.

     Prace remontowo-konserwatorskie wpłynęły pozytywnie na stan techniczny obiektu, odbiór estetyczny oraz zachowanie autentycznej substancji zabytkowej.

     Kości&oacute;ł cmentarny Świętej Anny w Zaklikowie Kości&oacute;ł cmentarny Świętej Anny w Zaklikowie

     Kościół parafialny Świętego Macieja Apostoła w Trzebicku Górnym

     woj. dolnośląskie, Trzebicko Górne 25
     Właściciel: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Macieja Apostoła w Trzebicku Górnym


     Obecny kościół wzniesiono w latach 1672-1678 na miejscu wcześniejszego (również drewnianego).

     Kompleksowe prace podkreśliły i utrwaliły wartości zabytkowe architektury drewnianej; przeprowadzono je zabezpieczając i wykorzystując w największym możliwym stopniu oryginalną substancję budowlaną.


     Kości&oacute;ł parafialny Świętego Macieja Apostoła w Trzebicku G&oacute;rnym Kości&oacute;ł parafialny Świętego Macieja Apostoła w Trzebicku G&oacute;rnym

     Kościół parafialny Wszystkich Świętych w Cudzynowicach

     woj. świętokrzyskie, Cudzynowice 97
     Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Cudzynowicach


     Kościół późnobarokowy z 1757 roku.

     Realizacja prac konserwatorskich przy elewacjach i we wnętrzu kościoła podkreśliła i utrwaliła wartości zabytkowe architektury drewnianej.


     Kości&oacute;ł parafialny Wszystkich Świętych w Cudzynowicach Kości&oacute;ł parafialny Wszystkich Świętych w Cudzynowicach

     Kategoria specjalna E
     Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki

     Laureat

     Dworzec kolejowy w Puszczykówku

     woj. wielkopolskie, Puszczykówko, ul. Dworcowa
     właściciel: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu


     Budynek dworca w Puszczykówku wybudowany w konstrukcji szkieletowej w 1905 roku nawiązuje do tzw. stylu szwajcarskiego.

     Bardzo dobrze przeprowadzone prace konserwatorskie i budowlane uratowały obiekt przed zniszczeniem oraz podkreśliły jego wartości zabytkowe. Z dużą starannością została wykonana konserwacja oryginalnego detalu. Prace stanowią wzorowy przykład ratowania budowli zabytkowej z utrzymaniem jej pierwotnej funkcji i model do naśladowania przy pracach prowadzonych przez PKP przy obiektach kolejowych.


     Dworzec kolejowy w Puszczyk&oacute;wku, f. R. Banach 03.14 r (7).JPG Dworzec kolejowy w Puszczyk&oacute;wku , f. R. Banach 03.14 r (35).JPG

     Wyróżnieni

     Bieszczadzka Kolejka Leśna

     woj. podkarpackie, Majdan 17
     Właściciel: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej


     Otwarcie linii kolei Nowy Łupków – Cisna miało miejsce w 1898 roku; regularny ruch zamknięto w 1991 roku. Obecnie kolejka wykorzystywana w ruchu turystycznym.

     Wzorowy przykład kompleksowych prac konserwatorsko- rewitalizacyjnych, utrzymania funkcji i udostępniania zabytku techniki – budynków i torowisk zespołu kolejki wąskotorowej.


     Bieszczadzka Kolejka Leśna Bieszczadzka Kolejka Leśna

     Chlewnia i obora w zespole folwarcznym w Wysokiej

     woj. warmińsko-mazurskie, Wysoka 1
     Właściciel: Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wysoka Group Sp. z o.o.


     Zabudowa folwarczna z przełomu XIX i XX wieku, jeden z elementów dawnego założenia rezydencjonalnego.

     Przeprowadzone prace stanowią rzadko spotykany przykład poszanowania walorów zabytkowych budynków folwarcznych oraz utrzymania funkcji związanej z tradycją przemysłu wiejskiego.


     Chlewnia i obora w zespole folwarcznym w Wysokiej Chlewnia i obora w zespole folwarcznym w Wysokiej     Dawna zajezdnia tramwajowa w Szczecinie (Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki)

     woj. zachodniopomorskie, Szczecin, ul. Niemierzyńska 18a
     Właściciel: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie


     Zajezdnia oddana do użytku w 1913 roku; od 2006 roku pełni funkcje muzealno-wystawiennicze.

     Prace i zmiana sposobu użytkowania zostały przeprowadzone z pełnym poszanowaniem dla specyfiki i charakteru obiektu, z zachowaniem walorów architektoniczno-konstrukcyjnych i utrwaleniem zabytkowych elementów infrastruktury technicznej dawnej zajezdni tramwajowej.


     Dawna zajezdnia tramwajowa w Szczecinie (Muzeum Techniki i Komunikacji &ndash; Zajezdnia Sztuki) Dawna zajezdnia tramwajowa w Szczecinie (Muzeum Techniki i Komunikacji &ndash; Zajezdnia Sztuki)


     Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!

     Kontakt dla mediów
     Wioletta Łabuda – Iwaniak
     Rzecznik Prasowy / Kierownik Biura ds. Komunikacji
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     +48 509 202 012
     e-mail: media@nid.pl
     www.zabytek.pl