DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Parki Kulturowe
     Park kulturowy jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm., dalej: "Ustawa"). Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ust. 1 ustawy). Ustawa precyzyjnie reguluje proces tworzenia parków kulturowych przez gminy na drodze uchwały (art. 16 ust. 1a-6). Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1a gmina zobowiązana jest jedynie do ogłoszenia „w prasie  miejscowej  oraz  przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem  parku  kulturowego,  określając  formę,  miejsce  i termin  składania wniosków dotyczących  projektu uchwały o utworzeniu  parku  kulturowego,  nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia”. Z treści przepisów nie wynika obowiązek gmin dotyczący konieczności informowania innych podmiotów (w tym instytucji kultury oraz urzędów) o utworzeniu parku kulturowego na swoim obszarze.

     W związku, z tym lista Parków Kulturowych zamieszczona na stronie www.nid.pl stanowi jedynie informację poglądową, bazującą na aktualnej wiedzy pracowników NID.

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                      Parki Kulturowe – stan na 31.01.2018

      

      

      

     Nr

     Województwo

     L.p.

     Nazwa Parku kulturowego

     Rok utworzenia

      

      

     1

     dolnośląskie

     1

      Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze

     2002

      

           2

      Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka

     2006

      

           3

      Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

     2008

      

           4

      Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu

     2014

      

           5

      Park Kulturowy Wietrzychowice

     2006

      

           6

     Park Kulturowy „Wzgórze Zamkowe, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej” w Kamieńcu Ząbkowickim

     2014

      

      

      2.

     kujawsko-pomorskie

     7

      Park Kulturowy Kalwaria Pakoska

     2008

      

           8

      Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie

     2009

      

           9

      Park Kulturowy Sarnowo

     2010

      

           10

      Park Kulturowy Osieczek w Osieczku

     2014

      

           11

      Park Kulturowy Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach

     2014

      

      

      3.

      lubuskie

     12

      Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu

     2006

      

           13

     Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie

     2013

      

      

      4.

      łódzkie

     14

     Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu

     2007

      

      

      

      

     15

      Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu

     2009

      

           16

      Park Kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim

     2015

      

      

      

      

     17

     Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej (w Łodzi)

     2015

      

      

      5.

      małopolskie

     18

      Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej

     2006

      

           19

      Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (obowiązuje od 07.12.2011)

     2010

      

           20

     Park Kulturowy Krupówki w Zakopanem

     2016

      

      

      6.

     mazowieckie

     21

      Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

     2009

      

           22

      Park Kulturowy Stary Radom

     2011

      

           23

     Wilanowski Park Kulturowy

     2012

      

      

     7.

     opolskie

     24

     Park Kulturowy ”Książęce Miasto Brzeg”

     2016

      

      

     8.

     podkarpackie

     25

      Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu

     2009

      

      

     9.

     pomorskie

     26

      Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice

     2006

      

           27

     Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie

     2008

      

           28

      Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”

     2009

      

      

     10.

     śląskie

     29

      Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach

     2004

      

           30

      Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa”

     2007

      

           31

     Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego w Bieruniu

     2016

      

           32

     Park Kulturowy dla Obszaru Grobli w Bieruniu

     2016

      

      

     11.

     świętokrzyskie

     33

      Park Kulturowy Miasta Końskie

     2005

      

      

     12.

     warmińsko-mazurskie

     34

      Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd-Woryty

     2009

      

      

     13.

     wielkopolskie

     35

      Mickiewiczowski Park Kulturowy

     2007