DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Kryteria wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego
     W dokumentach zgłoszeniowych Państwo/a-Strona/y wnoszące o wpis proszone jest/są o wykazanie, że element proponowany przez nie do umieszczenia na Liście reprezentatywnej spełnia wszystkie z wymienionych poniżej kryteriów:

     R.1 Element stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe, rozumiane zgodnie z definicją zawartą w Artykule 2 Konwencji.

     R.2 Wpisanie elementu na Listę wpłynie na zapewnienie uwidocznienia i poprawy świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęci do dialogu, odzwierciedlając tym samym ogólnoświatową różnorodność kulturową i dając świadectwo ludzkiej kreatywności.

     R.3 Opracowane zostały środki ochronne, dzięki którym możliwa będzie ochrona i promocja elementu.

     R.4 Element został nominowany do wpisu za możliwie najszerszym udziałem związanej z elementem wspólnoty, grupy czy – w stosownych przypadkach – pojedynczych osób i za ich niewymuszoną, uprzednią i świadomą zgodą.

     R.5 Element jest uwzględniony w inwentarzu niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terytorium/ach wnoszącego/ych o jego wpis Państw/a-Ston/y, co precyzuje Artykuł 11 i Artykuł 12 Konwencji.