DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa nagrodzona za współpracę z Policją
     2012.11.09

     Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa nagrodzona za współpracę z Policją

     Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, została 9 listopada br. nagrodzona srebrnym medalem za zasługi dla Policji. Dyrektor Florjanowicz została wyróżniona ze względu na swój wkład we współpracę NID z Policją w walce z przestępczością przeciw dziedzictwu archeologicznemu. Dzięki aktywności NID i służb mundurowych w tym zakresie, skala tego zjawiska została znacząco ograniczona.     Instytut aktywnie współpracuje z jednostkami Policji na poziomie centralnym, wojewódzkim i regionalnym. Kooperacja zakłada również wsparcie funkcjonariuszy w ich codziennej pracy związanej z zabytkami, a także regularną wymianę informacji. Począwszy od 2007 roku, przygotowano i zrealizowano serię profilowanych szkoleń z zakresu ochrony dziedzictwa archeologicznego, w których do dnia dzisiejszego wzięło udział kilkuset policjantów. Ponadto pracownicy NID w charakterze prelegentów stale uczestniczą w specjalistycznych konferencjach, seminariach i kursach organizowanych przez Policję.

     Nielegalny handel zabytkami jest niebezpiecznym procederem, któremu jako instytucja publiczna stanowczo się sprzeciwiamy. Priorytetem NID jest zapobieganie niszczeniu zabytków i niedopuszczenie do utraty przez nie wartości. Dlatego nie zaniedbując współpracy z pionem kryminalnym, w coraz większym stopniu koncentrujemy się również na aktywności prewencyjnej. Po serii szkoleń i konferencji tematycznych dla Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, przygotowujemy program wspólnych działań podnoszących świadomość społeczną w zakresie zasad ochrony dziedzictwa.

     „Przestępstwa przeciw dziedzictwu były dotychczas często umarzane, ze względu na rzekomą niską szkodliwość społeczną. Nasz program zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu archeologicznemu oparliśmy na podstawowym fakcie: jeśli niszczony jest zabytek to jest to zawsze ze szkodą dla społeczeństwa, bo zabytki chroni się właśnie w interesie społecznym. Warto o tym pamiętać” - mówi Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Współpraca z Policją nie jest jedynym aspektem walki z tym nielegalnym procederem. Konferencja i międzynarodowy projekt edukacyjno-szkoleniowy NID „Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury” (Projekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)., były w ostatnich latach jedną z najważniejszych inicjatyw w zakresie międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom. Publikacja podsumowująca projekt znalazła się na stronie internetowej Interpolu jako materiał do pobrania.

     Niezależnie od działań edukacyjnych, Instytutu podjął również współpracę z terenowymi jednostkami Policji. NID udziela roboczych konsultacji i wsparcia merytorycznego w poszczególnych sprawach karnych, przygotowując opinie na rzecz policji i prokuratury oraz asystując w działaniach terenowych m. in. inicjując wspólne kontrole targów staroci i giełd antykwarycznych. Pracownicy NID są także członkami zespołów inwentaryzujących i znakujących wyposażenie obiektów sakralnych w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Działalność Instytutu w zakresie ochrony dziedzictwa, skupia się także na zwalczaniu nielegalnego handlu w Internecie. NID aktywnie współpracuje z portalem aukcyjnym Allegro, na którym od 2007 roku zarejestrowano prawie cztery tysiące aukcji zawierających zabytki archeologiczne, mogące pochodzić z nielegalnych źródeł.

     Więcej informacji na temat działań NID w zakresie walki z nielegalnym handlem zabytkami dostępne jest pod adresem www.zabytek.pl. Ponadto na stronie internetowej Interpolu dostępna jest publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa pt. "Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu. Dobre praktyki i rekomendacje"  www.interpol.int/Media/Files/Crime-areas/Works-of-art/Stop-heritage-crime