DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Święto Wszystkich Świętych
     2012.10.31

     Święto Wszystkich Świętych

     Non omnis moriar - nie wszystek umrę. Ta krótka sentencja Horacego wydaje się zawierać w sobie uniwersalne przekonanie, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów: śmierć nie oznacza kresu istnienia. Wiarę w trwałość egzystencji na przestrzeni dziejów i kultur, wyrażającą się poprzez różnorodne formy praktyk ku czci zmarłych, potwierdzają odkrycia archeologów, doniesienia historyków i relacje antropologów.

     W pierwszy dzień listopada - uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół zachodni oddaje hołd wszystkim tym, którzy weszli już w poczet zbawionych, a więc zarówno wyniesionym na ołtarze, jak i nikomu nieznanym świętym, których widzi jako orędowników u Boga. Obchody te ustanowił w 835 roku papież Jan XI, jednak tradycja czczenia zbawionych sięga znacznie dalej. Początkowo rodzący się Kościół otaczał kultem Matkę Bożą, a następnie męczenników, których groby zaczęto odwiedzać w dzień narodzin dla Nieba, czyli w rocznicę śmierci. IV wieku w Kościele wschodnim istniał zwyczaj czczenia wszystkich bezimiennych męczenników za wiarę, których nie wspominano oficjalnie w kanonie mszalnym. Święto to jednak - w odróżnieniu od obecnie panującego zwyczaju, obchodzone było późną wiosną, w pierwszą niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego. I w takiej postaci obrzędy zaduszne dotrwały do dnia dzisiejszego. W Kościele zachodnim podobną, wiosenną uroczystość wprowadził kilka wieków później - w roku 609 - papież Bonifacy IV; obchody zostały jednak poświęcone nie tylko męczennikom, a wszystkim zbawionym. Ustanowienie święta związane było bezpośrednio z przekazaniem starożytnego Panteonu, świątyni ku czci wszystkich bóstw, Chrześcijanom i jego konsekracja pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. W roku 731 papież Grzegorz III przeniósł obchody na dzień 1 listopada, rozszerzając je jednocześnie o oddawanie czci wszystkim sprawiedliwym - więc wszystkim zbawionym. Jednocześnie cesarz Ludwik Pobożny wprowadził jego obchody w całym swoim państwie. W roku 835 obchody święta rozpowszechnił na cały Kościół katolicki wspomniany już papież Jan XI.

     Obecnie to radosne w swej naturze święto ku czci tych, którzy przebywają z Bogiem w Niebie, obchodzone jest poprzez celebrację uroczystej Mszy Świętej i odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych - najstarszej litanijnej modlitwy Kościoła.

     W polskiej tradycji ludowej istniało przekonanie, że w nocy z 1 na 2 listopada, na ziemię z łaski Bożej przybywają dusze wszystkich zmarłych. Dlatego też wieczór Wszystkich Świętych traktowany był jako wigilia Zaduszek. Do dzisiaj w godzinach popołudniowych wyruszają na cmentarze procesje żałobne połączone ze wspominaniem zmarłych, a wierni, począwszy od południa w święto Wszystkich Świętych, mogą wyprosić darowanie przez Boga doczesnej kary za popełnione grzechy - tzw. odpust pełny, dla pokutujących w czyśćcu dusz.

     Obchody Wszystkich Świętych i towarzysząca im wiara w nieprzemijalność życia i nadzieja, że śmierć nie oznacza kresu istnienia przenikają kultury ludzkie od zarania dziejów. Polskie obchody tego święta, wywodzącego się przecież z uniwersalistycznej tradycji Chrześcijaństwa, nabrały wyjątkowy charakter, przeniknęły niepowtarzalną atmosferą specyficznej dla naszej Kultury zadumy i zachwytu nad tajemnicą życia i śmierci. Przeżywane w gronie rodzinnym święto łączy ludzi, pokolenia, światy i zaświaty. Obchody Wszystkich Świętych to niewątpliwie jeden z ważniejszych aspektów polskiej kultury - jeden z wielu przejawów jej bogatego dziedzictwa niematerialnego.

     Warto kultywować rodzimą tradycję, ale warto też przy okazji tego święta zwrócić uwagę na stan naszych nekropolii. W związku z tym przypominamy, że jak co roku w całej Polsce prowadzone są kwesty na rzecz niszczejących nagrobków i kaplic. Każdy może wesprzeć akcję i pomóc w renowacji zabytkowych cmentarzy.