DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     NID patronem projektu "MAŁOPOLSKIE DREWNOGRAJE"
     2012.10.02

     NID patronem projektu "MAŁOPOLSKIE DREWNOGRAJE"

     Stowarzyszenie Szersze Horyzonty zaprasza zespoły uczniów ze szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz z gimnazjów do udziału w projekcie pt.: „MAŁOPOLSKIE DREWNOGRAJE” promującego WYCIECZKI Z PRZYGODĄ w ramach rozwijania turystyki tematycznej. Patronat nad wydarzeniem sprawują Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Głównym celem projektu jest zachęcenie do poznawania zabytków i tajemnic różnych regionów Małopolski ze szczególnym uwrażliwieniem na walory krajobrazowe i kulturowe Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej oraz wywołanie pozytywnego i żywego stosunku do dziedzictwa kulturowego zarówno na płaszczyźnie refleksji jak i emocji; wyzwolenie ciekawości poznawczej; wypracowanie nowych sposobów zwrócenia uwagi na zabytki dzięki różnorodnym formom ich "animacji", wywołanie chęci aktywnego spędzania czasu w trakcie wycieczek oraz umożliwienie zdobycia wiedzy z różnych dziedzin (np. historia, geografia, sztuka, j. polski, wiedza o społeczeństwie, preorientacja zawodowa) poprzez przeżycie, przygodę i zabawę.

     Projekt przewiduje aktywne działania edukacyjne przy obiektach Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej znajdujących się w wybranych miejscowościach: LANCKORONA – zabudowa rynku, BARWAŁD DOLNY - kościółek drewniany, DOBCZYCE – skansen, WOLA ZRĘCZYCKA - dwór, LIPNICA MUROWANA- zabudowa i kościółek, NOWY WIŚNICZ - dworek Koryznówka, BEREST – cerkiew, NOWY SĄCZ – skansen.

     Organizatorzy zakładają rekrutację 24 zespołów max 30 osobowych. Rekrutacja do programu nastąpi w oparciu o atrakcyjność zadeklarowanej w kwestionariuszu zgłoszenia formy prezentacji zdobytych doświadczeń i wiedzy (powinna to być forma aktywizująca i możliwa do wykorzystania w placówce – np. gra planszowa, gra terenowa lub inna forma wspólnej zabawy dla podobnej liczebnie grupy rówieśników).

     Warunkiem udziału w projekcie jest zorganizowanie w dniach 5 lub 6 października 2012 wycieczki, w trakcie której zespół dotrze przynajmniej do 4 z wymienionych wyżej miejscowości (w tym koniecznie do Nowego Sącza) i weźmie udział w przygotowanych tam grach terenowo-przestrzennych lub poszukiwawczych oraz w rozgrywkach na planszach gry WŁÓCZYKIJE DREWNIAKI (w Nowym Sączu).

     Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu do wybranych przez zespół miejscowości, wyżywienia i ewentualnie noclegu (w przypadku zorganizowania wycieczki 2-dniowej), natomiast organizatorzy zapewniają atrakcyjne i nowatorskie formy poznawania zaproponowanych obiektów, materiały poglądowe i informacyjne, ciekawe rozgrywki, upominki i dyplomy dla uczestników oraz nagrody dla najlepszych zespołów.

     Szczegółowy regulamin uczestnictwa i kwestionariusz zgłoszenia dostępne są na stronie www.akademiazakowska.pl w zakładce "Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY".

     Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail.: szer.hor@gmail.com
     lub Aleksandra Rzońca - prezes Stowarzyszenia Szersze Horyzonty
     tel. 515 076 126, e-mail: A.M.Rzonca@gmail.com.