DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
     2012.09.14

     Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie

     Uniwersytet Warszawski zaprasza na Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Filozofii i Socjologii, Wydziale Historycznym i Wydziale Polonistyki. Kierunki i specjalizacje doktoranckie to archeologia, bibliologia i informatologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, nauki o sztuce i socjologia.

     Absolwenci Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich to specjaliści przygotowani do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kultury polskiej i europejskiej. Ich edukacja odbywa się pod kierunkiem specjalistów z zakresu filozofii, historii idei, historii sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej, archeologii i bibliologii, informacji naukowej – profesorów UW, a także profesorów z innych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. Program obejmuje wykłady monograficzne, zajęcia z metodologii badań, warsztaty z zakresu m.in. edytorstwa i tekstologii, retoryki, translatologii, konsultacje indywidualne. Słuchacze mają prawa studentów UW, m.in. mogą korzystać z internetowych form dydaktyki UW, uczestniczyć w wykładach ogólnouniwersyteckich, sesjach naukowych, seminariach. Mogą także ubiegać się o granty badawcze i uczestniczyć w projektach kierowanych przez profesorów. Studia kładą duży nacisk na ukształtowanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii procesu badawczego w poszczególnych dziedzinach.

     Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są na stronie internetowej oraz w załączniku.