DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Polska w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO!
     2013.11.20

     Polska w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO!

     Polska została członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja ta zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu. W akcję promocyjną na rzecz polskiej kandydatury zaangażowane było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     W ramach kampanii we wrześniu br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Polska zaprezentowała wystawę „Poland for World Heritage”  Wystawa miała na celu prezentację Polski jako kraju o dużym dorobku i doświadczeniu w zakresie konserwacji, w tym tak wyjątkowych dóbr jak te znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wystawie towarzyszył katalog wydany w dwóch wersjach językowych (angielski i francuski), przygotowany przez wybitnych specjalistów.

     Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków, których kadencja trwa sześć lat.  Podejmuje on decyzje dotyczące ogólnej polityki i zasad realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie dorocznych sesji decyduje m.in. o wpisaniu miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa, umieszczeniu na Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu lub skreśleniu z tych list. Komitet dokonuje tez oceny stanu zachowania dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa.

     Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikowała dokument w 1976 r., jako jedno z pierwszych państw.

     Dotychczas Polska jako Państwo-Strona Konwencji zasiadała w Komitecie tylko raz tuż po jej ratyfikowaniu w 1976 r. Była to skrócona kadencja w latach 1976 – 1978. Obecna kadencja obejmie lata 2013-2017. Razem z Polską do Komitetu została wybrana w tym roku m.in. Chorwacja, Finlandia.