DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Publikacja NID "Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych"
     2014.04.11

     Publikacja NID "Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych"

     Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępna jest już publikacja "Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych". Raport prezentuje wyniki przeprowadzonego na zlecenie Instytutu badania nad postawami Polaków wobec różnych aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym. Opracowanie ma na również na celu rozpoczęcie debaty nad miejscem dziedzictwa w systemie gospodarczym, jego zasięgiem oraz oddziaływaniem na współczesne procesy społeczno-gospodarcze.

     Dane zaprezentowane w raporcie mają pomóc w sformułowaniu przekonujących dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz właścicieli i zarządców zabytków argumentów za finansowaniem ochrony dziedzictwa oraz właściwie prowadzoną opieką nad zabytkami. W raporcie przedstawiono propozycję modelu oddziaływania dziedzictwa na gospodarkę, zgodnie z założeniem, iż wiarygodna metoda oceny wartości dziedzictwa jest potrzebna do budowania świadomości społeczeństwa dotyczącej wagi dziedzictwa, jak również dostar¬czenia danych do opracowań prasowych czy naukowych. Gromadzenie informacji dotyczących dziedzictwa i jego wpływu na społeczeństwo i ekonomię umożliwi oparcie strategii działania instytucji związanych z dzie¬dzictwem na aktualnych, mierzalnych i obiektywnych danych oraz pozwoli na uwypuklenie znaczenia dzie¬dzictwa dla sektora kultury.

     Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który może okazać się cennym źródłem danych dotyczących przekonań i postaw Polaków wobec dziedzictwa oraz argumentów za jego potencjałem względem społecznego oraz gospodarczego rozwoju.

     Publikację można pobrać TUTAJ.