DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zgłoś się do programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa"
     2015.08.31

     Zgłoś się do programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa"

     „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” jest jednym z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Na jesieni 2015 roku zostanie ogłoszony konkurs dotacyjny, którego zadaniem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom projektów dotyczących opieki nad zabytkami. Kluczowe dla ich realizacji będzie zaangażowanie wolontariuszy. Zadania, które będą mogły uzyskać dofinansowanie powinny dotyczyć: działań pomocniczych przy pracach remontowo-konserwatorskich zabytków, działań przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków oraz działań edukacyjnych i popularyzujących zabytki i wiedzę na ich temat.

     Premierowy program „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” zakłada także wspieranie i promocję idei zaangażowania wolontariuszy w opiekę nad zabytkami. Na stronie www.wolontariat.nid.pl będą na bieżąco publikowane ogłoszenia organizacji poszukujących wolontariuszy, informacje o ciekawych projektach oraz dobre przykłady z Polski i ze świata.

     Działania wokół programu nastawione są także na wypracowanie długotrwałych efektów, m.in. tworzenie i utrwalanie mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i władz lokalnych oraz wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz aktywizowanie lokalnych społeczności i ich integracja wokół wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona dziedzictwa kulturowego.

     Szczegółowy regulamin i zasady przyznawania dotacji zostaną ogłoszone wkrótce.

     Zapraszamy na stronę www.wolontariat.nid.pl