DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Protokół z przebiegu obrad jury Konkursu na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
     2015.12.31

     Protokół z przebiegu obrad jury Konkursu na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.

     Konkurs odbywał się w terminie 29.09.2015 – 16.11.2015 r.

     Do konkursu nadesłano 32 prace.

     Projekty oceniało jury w następującym składzie:
     Beata Bauer- kierownik Zespołu do spraw organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Agnieszka Sas – metodyk m. st. Warszawy
     Piotr Szlązak – nauczyciel
     Monika Zerek – nauczyciel
     Anna Mirska-Czerwińska – Centrum Edukacji Obywatelskiej

     Projekty oceniano wg następujących kryteriów:
     Kryterium A - ocena przedstawionych Projektów konkursowych pod względem poprawności merytorycznej, zgodności z podstawą programową i adekwatności zaproponowanych Scenariuszy oraz materiałów pomocniczych do poziomu edukacyjnego odbiorców (w skali od 0 do 40),
     Kryterium B - ocena przedstawionych Projektów konkursowych pod względem zastosowania aktywnych metod nauczania i nowoczesnych narzędzi (w skali od 0 do 40),
     Kryterium C – ocena przedstawionych Projektów konkursowych pod względem atrakcyjności wizualnej i estetyki wykonania (w skali od 0 do 10),
     Kryterium D – ocena przedstawionych Projektów konkursowych pod względem zawarcia propozycji indywidualizacji pracy (propozycje modyfikacji, rozszerzenia materiału w sposób umożliwiający pracę z uczniem zdolnym, z deficytami z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz z uczniem o wybitnym potencjale w tym zakresie) (w skali od 0 do 10).

     Jury postawiło nagrodzić 9 projektów:
     1.    Projekt 29 – Młoda Polska Krakowska
     2.    Projekt 3 – Przenośne centrum interpretacji dziedzictwa
     3.    Projekt 17 – Dziedzictwo kulturowe to rzecz do myślenia, nie tylko konserwacji
     4.    Projekt 27 – Pamięć przeszłości
     5.    Projekt 11 – Cykl lekcji integrujący język polski i historię w gimnazjum
     6.    Projekt 9 – Multiregion – czyli uczyć o Żuławach
     7.    Projekt 25 – Geny kultury
     8.    Projekt 20 – O dziedzictwie
     9.    Projekt 16 – Błękitne złoto Ziemi Kamiennogórskiej.

     Laureatom przyznano nagrody finansowe w wysokości 4000 zł.