DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym
     2016.10.25

     Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

     Z przyjemnością informujemy, że Narodowy Instytut  Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym,  dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym organizacjom pozarządowym, muzeom, liderom i  przedsiębiorcom. Słowem wszystkim tym, których kompetencje i działania  związane są z dziedzictwem lokalnym.

     Szkolenia - oparte o materiał zawarty w publikacji NID: „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach”  - będą „uszyte na miarę”, w oparciu o specyfikę uczestniczących gmin.

     Celem szkoleń jest merytoryczne wsparcie samorządów w skutecznym zarządzaniu  dziedzictwem kulturowym, przez co rozumiemy jego efektywną ochronę i wykorzystanie w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy.

     Szkolenia pokażą Państwu, jak interdyscyplinarnym zagadnieniem jest zarzadzanie dziedzictwem – ich tematyka będzie obejmować m.in. identyfikację dziedzictwa materialnego i niematerialnego, obowiązki i prawa gminy, narzędzia w dyspozycji gminy (ustawa krajobrazowa, gminna ewidencja zabytków, park kulturowy), dokumenty planistyczne, planowanie strategiczne, partycypację społeczną, edukację, turystykę, promocję i rozwój przedsiębiorczości  - w oparciu o dziedzictwo.


     Szkolenia będą okazją do pracy warsztatowej, dyskusji i konsultacji z ekspertami z wymienionych dziedzin.

     Szkolenia będą odbywać się w bieżącym oraz  w przyszłym roku. Gminy zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt na adres: achabiera@nid.pl lub akoziol@nid.pl.

     Szkolenia organizowane są w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017.