DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Premiera filmu „Krajobraz mojego miasta" i konferencja prasowa
     2016.12.02

     Premiera filmu „Krajobraz mojego miasta" i konferencja prasowa

     Brak szpecących reklam, ład przestrzenny, estetyczne sąsiedztwo dla zabytków i terenów zielonych. Nadchodzi rewolucja w miastach i miasteczkach!

     1 grudnia br. (czwartek) o godz. 11:00 w Kinie Wisła w Warszawie odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: opanowania chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej.
      
     Premierę filmu poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła się 1 grudnia o godz. 10.00 w Kinie Wisła z udziałem: prof. Magdaleny Gawin - Podsekretarza Stanu MKiDN, Generalnego Konserwator Zabytków, prof. Małgorzaty Rozbickiej – Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Zdzisława Sipiery - Wojewody Mazowieckiego.
      
     Celem filmu jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. Takie działanie bezspornie przekłada się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych danej miejscowości.
      
     W filmie pokazano zarówno negatywne przykłady, jak i te godne naśladowania. Wrocław i Kraków to najlepsze przykłady miast, które zdecydowały się na wprowadzenie parku kulturowego w historycznych częściach i uporządkowanie przestrzeni. Prace trwają m. in. w Gdyni i Łodzi.
      
     Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, producentem merytorycznym Narodowy Instytut Dziedzictwa. Drugą częścią projektu jest film na temat polskiej świeckiej architektury drewnianej, jako istotnego aspektu naszego kulturowego dziedzictwa oraz sposobów jego ochrony.
      
     Obydwa filmy można obejrzeć na platformie YouTube Narodowego Instytutu Dziedzictwa:  
     Krajobraz mojego miasta
     Piękne, polskie, drewniane

     Partnerem przedsięwzięcia jest Wojewoda Mazowiecki. Podstawowym zadaniem Wojewody jest sprawowanie nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór ten jest prowadzony pod kątem zgodności z prawem. Szczególnie ważne są uchwały kształtujące ład przestrzenny, które mają wpływ na życie mieszkańców, dlatego też są otoczone szczególną troską wojewody. W przypadku częściowej niezgodności z prawem, wojewoda stara się ingerować w ich treść w możliwie niewielkim stopniu, dbając o to, by mogły choćby w części funkcjonować w obrocie prawnym.

     Po filmie odbył się panel ekspercki w składzie: Bogdan Brożyna (Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), prof. Jakub Lewicki (Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków), Bartosz Skaldawski (Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Filip Spek (Stowarzyszenie Miasto jest Nasze), dr hab. Katarzyna Zalasińska (Członek Rady Ochrony Zabytków).

     Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: www.krajobrazmojegomiasta.pl