DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury
     2017.01.23

     Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

     interreg_Polska-Saksonia_EN_RGB.jpg 
     Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

     Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

     Beneficjent wiodący: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa (www.nid.pl, www.muskauer-park.de)
     Partner projektu: Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, Orangerie, 02953 Bad Muskau (www.muskauer-park.de)  

     Projekt realizowany będzie w położonym nad Nysą Łużycką polsko-niemieckim Parku Mużakowskim, którego polską częścią zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a częścią niemiecką saksońska fundacja Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”.

     Projekt łączy działania o charakterze inwestycyjnym z pracami dokumentacyjnymi i badawczymi  - archiwalnymi i archeologicznymi, oraz popularyzatorskimi, które będą realizowane w ramach dwóch zadań w obu częściach parku.

     Głównymi elementami zadania pierwszego są działania o charakterze inwestycyjnym. Będzie to odbudowa i wyposażenie głównej części Domu Zdrojowego, obiektu wchodzącego w skład kompleksu historycznej zabudowy tzw. Parku Zdrojowego (części Parku Mużakowskiego położonej po stronie niemieckiej na pd. od Parku Zamkowego) oraz remont konserwatorski Wiaduktu, zlokalizowanego po stronie polskiej, jednego z trzech zachowanych obiektów architektonicznych we wschodniej części parku. Również po stronie polskiej wykonane zostaną prace dokumentacyjne, porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące historycznej szkółki i jej otoczenia oraz drzewostanu zachowanego na tym fragmencie parku.

     Zadanie drugie ma charakter badawczy. Planowane są badania archiwalne poszerzające dotychczasowy zasób wiedzy o historii parku, w szczególności o okresie związanym z mecenatem Księcia Fryderyka Niderlandzkiego, właściciela Parku Mużakowskiego w latach 1847-81. W polskiej części parku realizowane będą badania archeologiczne niezachowanej infrastruktury historycznej szkółki, m. in. istniejącej tam zabudowy użytkowej.
     Obu zadaniom towarzyszyć będą m.in. wydarzenia promocyjne i działania informacyjne.

     Partnerzy zorganizują konferencję naukową, warsztaty, wystawy i wydarzenia plenerowe prezentujące wyniki badań i popularyzujące wiedzę o zabytku.  

     Celem projektu jest transgraniczny rozwój infrastruktury kulturowej i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego Parku Mużakowskiego przez odtworzenie obiektów kulturowych o ponadnarodowym charakterze historycznym i dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim.

     Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.10.2018

     Wartość projektu ogółem:
     1 283 489,78 €
     Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%