DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Polska gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa
     2017.04.21

     Polska gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

     Porozumienie z UNESCO w sprawie organizacji przez Polskę 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa podpisał 19 kwietnia br. w Paryżu – w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński. Sygnatariuszem umowy ze strony ONZ była Dyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova.

     20 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele organizatorów omówili szczegóły organizacyjne.


     41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2017 r. w Krakowie. Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

     Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Przedmiotem spotkania, podobnie jak w ubiegłych latach, będą decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych. Polski wniosek, który będzie dyskutowany podczas 41. sesji, dotyczy podziemi tarnogórskich, czyli kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.
     Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowując program wydarzeń równoległych, organizatorzy kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrody, która wywodzi się bezpośrednio z treści Konwencji. Światowe dziedzictwo to bezcenna wartość stanowiąca wspólne dobro całej ludzkości – należy do nas wszystkich, co czyni nas wszystkich (przedstawicieli rządu, ale także społeczności lokalnych) odpowiedzialnymi za jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

     Za koncepcją Światowego Dziedzictwa UNESCO kryje się zdecydowana i konstruktywna wizja ludzkości zjednoczonej wokół wspólnych wartości i wspólnej historii. W czasach, gdy kultura i ludzie są celem ataku w wielu częściach świata istnieje potrzeba nadania większego znaczenia takiej wizji. To właśnie jest celem tegorocznej sesji w Krakowie – połączenie sił na rzecz dziedzictwa (unite4heritage) i umocnienie poczucia wspólnoty całej ludzkości.
     – komentuje Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO.

     Zdaniem Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego: Polska jako aktywny członek UNESCO w pełni popiera działania podejmowane na rzecz ratowania światowego dziedzictwa. We współczesnym świecie naznaczonym tragedią Aleppo i losem Palmiry – odbudowa Warszawy i pieczołowita konserwatorska rekonstrukcja jej zabytków po II wojnie światowej, stanowią pozytywne przesłanie dla wszystkich, którzy na skutek działań wojennych stracili swoje miasta. Zniszczenie nie musi bowiem oznaczać kresu istnienia miasta, ale może być początkiem jego odbudowy.

     Na aktywny udział Polski w tworzeniu standardów międzynarodowej współpracy w ramach UNESCO wskazuje również prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, pełnomocnik MKiDN ds. organizacji 41. sesji. Organizacja ta z jednej strony przez wiele dziesięcioleci stanowiła dla Polski i dla Polaków okno na świat, platformę wymiany myśli i kontaktów z innymi krajami. Z drugiej strony – warto zwrócić uwagę na wkład Polaków w budowanie międzynarodowej współpracy, zasługi Prof. Jana Zachwatowicza, twórcy znaku graficznego „Błękitnej tarczy”, widniejącego na zabytkach na całym świecie czy dokonania polskich archeologów i konserwatorów, ratujących dziedzictwo kultury w różnych zakątkach świata.

     Logotyp 41. sesji nawiązuje do idei wspólnej odpowiedzialności. Dośrodkowe ukierunkowanie strzałek i zamknięcie ich w obrębie koła, symbolizuje wspólny cel działań i współpracę. Jednocześnie reprezentuje ono zebranie delegatów z całego świata na obradach i ilustruje formę spotkania: obrady plenarne (całe logo) oraz fora grup interesariuszy (pojedyncze strzałki), składające się na całokształt sesji. Projekt opracowali studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

     Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     W związku z tym, w ramach NID powołano Zespół zadaniowy ds. organizacji 41. sesji, który otrzymał wsparcie kolegium doradczego dyrektor NID, Pani Prof. Małgorzaty Rozbickiej. Instytut koordynuje również przygotowania polskiej delegacji do 41. sesji zapewniając analizy dokumentacji merytorycznej związanej z przygotowaniem propozycji stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach dotyczących Konwencji światowego dziedzictwa uwzględniające polską rację stanu.