DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Znamy laureatów konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Poznany” 2017!
     2017.11.20

     Znamy laureatów konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Poznany” 2017!

     W tegorocznej edycji konkursu GKZ na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie jury przyznało 8 nagród i 5 wyróżnień w trzech kategoriach: 1) prelekcje, wykłady, warsztaty; 2) aktywności plenerowe; 3) wystawy i projekty multimedialne. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystej gali 17. listopada w Opolu.

     Doroczny konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków. Nagrody otrzymują ci organizatorzy, którzy wyjątkowo aktywnie działają na rzecz upowszechniania wiedzy o zabytkach w swoich regionach, umiejętnie łączą dziedzictwo ze współczesnymi formami przekazywania wiedzy oraz mają efekty w kształtowaniu zaangażowanych postaw wśród odbiorców.

     W tym roku uhonorowani zostali:

     1)    w kategorii: Prelekcje, wykłady, warsztaty
     I nagroda – Maria Markiewicz za projekt: Dom otwarty – remont otwarty
     II nagroda – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział w Toruniu za projekt: Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń
     Wyróżnienia:
     Fundacja MOKOTOWO za projekt: Szare Domy Festiwal Otwarty2016
     Fundacja Pałac Bojadła za projekt: Edukacja seniorów z Gminy Bojadła w zakresie ochrony zabytków
     Marek Opitz za projekt: Dobre sąsiedztwo

     2)    w kategorii: Aktywności plenerowe
     I nagroda – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi za projekt: Święto Mostu i Żeliwa w Ozimku (II edycja)
     II nagroda – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu za projekt: Obóz dzienny dla wolontariuszy pod hasłem „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy”
     III nagroda – Instytut Zdrowia i Hortiterapii – Zielony Promień & Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie za projekt: Ządźborskie pola pamięci
     Wyróżnienie:
     Stowarzyszenie PODGORZE.PL za projekt: XV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

     3)    w kategorii: Wystawy i projekty  multimedialne
     I nagroda – Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec” za projekt: Całoroczny program w 2016 r. zwiedzania Mini Muzeum dla zorganizowanych grup oraz warsztaty edukacyjne dla wszystkich
     II nagroda – Michał Młotek za projekt: Internetowe Muzeum Iławy –www.ilawasprzedlat.pl
     III nagroda – Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku za projekt: Jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów – wystawa i kino etnograficzne w zabytkowym spichlerzu
     Wyróżnienie:
     Fundacja Świętokrzyska – Góry Historii za projekt: Drzwi Świętego Wojciecha

     Nagrody przyznało jury w składzie:
     Beata Bauer – kierownik Działu Kształcenia i Wydawnictw Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Anna Czyżewska – prezes Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, etnografka, animatorka społeczna i kulturalna, posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów edukacyjnych
     Karol Mazur – kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego
     Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
     Jan Mencwel – kulturoznawca, pracownik Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów edukacyjnych, ambasador kampanii „Krajobraz mojego miasta
     Iwona Solisz – b. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
     Filip Spek – Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze