DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
     2018.10.16

     III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

     22 października br. o g. 12.00 w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich podczas uroczystej Gali prof. Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wręczy decyzje wpisujące na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 15 zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

     Decyzje odbiorą przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk: 

     1. Krakowska koronka klockowa 
     2. Tradycje kulturowe Biskupizny
     3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie
     4. „TURKI” grodziskie 
     5. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
     6. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce
     7. Umiejętność wyplatania kosza „kabłacoka” w Lucimi na Radomszczyznie 
     8. Tradycje weselne z Szamotuł i okolic
     9. Wyścigi kumoterek
     10. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania
     11. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu
     12. Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry
     13. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku
     14. Plecionkarstwo w Polsce 
     15. Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich

     Galę poprowadzi Krzysztof Trebunia-Tutka.

     Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
     Krajowa Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. 

     Dodatkowo przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymają decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

     Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.

     Sejmiki to ogólnopolskie przedsięwzięcie trwające nieprzerwanie od 45 lat. To spotkania mające na celu prezentację dorobku wiejskich zespołów teatralnych, doskonalenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy o teatrze oraz o kulturze ludowej. Spotkania te odbywają się w formie przeglądów realizowanych na obszarze gmin, powiatów i województw.