DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Nowe pomniki historii
     2018.12.10

     Nowe Pomniki Historii

     10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas uroczystej Gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów.

     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP       
     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

        Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

        Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

         Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

     Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

         Gala "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości", fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

     Na uroczystość przybyli m.in.: Andrzej Duda Prezydent RP z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu, Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu, prof. Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN, prof. Bogumiła Rouba, Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii, którzy odebrali rozporządzenia Prezydenta RP nadające nowy status zabytkom.

     Nowe Pomniki Historii:

     Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” (woj. podlaskie)

     Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej” (woj. podkarpackie)

     Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów” (woj. opolskie)

     Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy” (woj. wielkopolskie)

     Gdańsk- Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności” (woj. pomorskie)

     Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową” (woj. świętokrzyskie)

     Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny” (woj. opolskie)

     Przemyśl – zespół staromiejski” (woj. podkarpackie)

     Przemyśl – Twierdza Przemyśl” (woj. podkarpackie)

     Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie” (woj. mazowieckie)

     Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu” (woj. świętokrzyskie)

     Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek” (woj. małopolskie)

     Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko” (woj. świętokrzyskie)

     Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” (woj. kujawsko-pomorskie)

     Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procedury występowania z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uznania przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii. NID wydaje opinię co do zasadności uznania obiektu za Pomnik Historii oraz przygotowuje projekt rozporządzenia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym. Instytut monitoruje także ich stan, a poprzez organizację corocznych Spotkań Opiekunów Pomników Historii promuje i buduje ich silną markę. NID jest także właścicielem oficjalnego logotypu Pomnika Historii.

     Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.