DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika/czki do Oddziału Terenowego NID w Lublinie
     2019.11.19

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika/czki do Oddziału Terenowego NID w Lublinie

     Zakres zadań na stanowisku:
     • gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji na temat stanu zachowania i ochrony zabytków w województwie lubelskim;
     • opracowywanie i wydawanie opinii w zakresie ochrony zabytków na użytek wewnętrzny lub na rzecz organów ochrony zabytków;
     • udział w realizacji programów wyznaczonych w priorytetach NID w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz udostępniania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie;
     • dokumentowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działalności Oddziału Terenowego w Lublinie;
     • opracowania redakcyjne i edycja dokumentów oraz opieka nad depozytem archiwalnym przechowywanym w Oddziale.

     Wymagania:
     • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością NID; preferowana specjalność: historyk sztuki, konserwator-zabytkoznawca, architekt;
     • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce;
     • znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa w województwie lubelskim;
     • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie;
     • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie;
     • biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych, w tym znajomość programów graficznych i edytorskich;
     • znajomość języka obcego – angielski lub niemiecki, dobrze też widziana znajomość języka rosyjskiego (m.in. ze względu na archiwalia);
     • preferowane osoby mobilne, dysponujące pojazdem, który może być użyty do wyjazdów służbowych.
         
     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy:
     umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Lublin

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: do 29 listopada  2019 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Lublin”.

     Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej  rekrutacji - zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

     Informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID  pod adresem iod@nid.pl.
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji.
     4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
     5. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami