DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konkurs „Zabytek Zadbany” rozstrzygnięty!
     2020.05.27

     Konkurs „Zabytek Zadbany” rozstrzygnięty!

     „Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury wskazało 6 laureatów i 11 wyróżnionych w pięciu kategoriach.

     Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


     W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Zostały one zgłoszone przez ich właścicieli lub zarządców, a także konserwatorów zabytków. Spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne, jury konkursu wybrało laureatów i przyznało wyróżnienia następującym obiektom:

     Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
     Laureaci:
     - Zamek – siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie, woj. śląskie
     - Siedziba Muzeum Warszawy – zespół jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 / ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie

     Kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
     Laureat: kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, woj. zachodniopomorskie
     Wyróżnienia:
     •    Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej
     w Przemyślu, woj. podkarpackie
     •    Biały Dom - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
     •    Wieża Ariańska w Wojciechowie, woj. lubelskie

     Kategoria B: rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu
     Nie przyznano nagród.

     Kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych  
     Laureat: klasztor magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej
     w Szprotawie, woj. lubuskie
     Wyróżnienia:
     •    Willa „Japonka” w Krzeszowicach, woj. małopolskie
     •    Biały Spichlerz w Słupsku, woj. pomorskie
     •    Zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, woj. dolnośląskie

     Kategoria D: architektura i budownictwo drewniane
     Laureat: lamus w Knyszynie, woj. podlaskie
     Wyróżnienia:
     •    Kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce,
     woj. wielkopolskie
     •    Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą – dawna cerkiew greckokatolicka w Hannie, woj. lubelskie
     •    Budynek dawnego dworca cesarskiego w Gumniskach Małych,
     woj. warmińsko-mazurskie

     Kategoria E: zabytki techniki
     Laureat: wieża ciśnień w Malborku, woj. pomorskie
     Wyróżnienia:
     •    pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie
     •    wodozbiór - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie     SZCZEGÓŁOWA LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH

     KATEGORIA SPECJALNA: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
     NAGRODY:
     • Zamek – siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie, woj. śląskie
     PRZED                                        PO
     F_Pszczyna-zamek-przed (2).jpg   Laureat kat_specjalna, zamek w Pszczynie.JPG

     Nagroda za wieloletnią, trwałą opiekę i wzorowe użytkowanie zamku w Pszczynie, systematycznie prowadzone prace badawcze i konserwatorskie, działania restauratorskie i rewaloryzacyjne zarówno bryły zewnętrznej, jak i wnętrz zamkowych oraz za dbałość o całość zespołu rezydencji wraz z otoczeniem, stanowiącej nie tylko cenny zabytek i obiekt muzealny, ale i istotny element identyfikacji społeczności lokalnej.

     • Siedziba Muzeum Warszawy – zespół jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 / ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie
     PRZED                        PO
     F_Muzeum Warszawy-przed (4).jpg   F_Muzeum Warszawy-po (4).jpg

     Tytuł laureata przyznany za wzorowe użytkowanie, właściwą adaptację oraz systematyczne działania konserwatorskie i rewaloryzacyjne w zespole kamienic przy Rynku Starego Miasta i ulicy Nowomiejskiej w Warszawie, prowadzone
     z poszanowaniem wartości zabytkowych zarówno odbudowy powojennej, jak i zachowanych i starannie eksponowanych oryginalnych elementów wcześniejszych.

     KATEGORIA A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
     LAUREAT:
     Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, woj. zachodniopomorskie

     PRZED                                        PO
     A_Koszalin-Jamno-przed (1).jpg   A_Koszalin-Jamno-po (2).jpg

     Nagroda za kompleksowe, oparte o staranne rozpoznanie badawcze, prace remontowe, konserwatorskie i rewaloryzacyjne kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, które pozwoliły wydobyć, utrwalić
     i wyeksponować wartości zabytkowe związane z poszczególnymi etapami historii kościoła.

     Wyróżnienia
     •    Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej
     w Przemyślu, woj. podkarpackie

     PRZED                                        PO
     A_Przemyśl-rotunda-przed (1).JPG   A_Przemyśl-rotunda-po (0).JPG
      
     Wyróżnienie przyznano za udany zakres robót konstrukcyjno-budowlanych i prace konserwatorskie, które utrwaliły i wyeksponowały wartości zabytkowe oraz pozwoliły po raz pierwszy na udostępnienie reliktów rotundy Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki.

     •    Biały Dom - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

     PRZED                                               PO
     A_Biały Dom-przed (3).jpg   A_Biały Dom-po (5).JPG

     Wyróżnienie za budzący uznanie zakres i poziom badań oraz wysoką jakość prac remontowych i konserwatorskich Białego Domu w Muzeum Łazienki Królewskie, które pozwoliły zachować oryginalną substancję zabytkową obiektu i wyeksponować wartości artystyczne zarówno jego bryły, jak i unikatowego zespołu wystroju wnętrz.

     •    Wieża Ariańska w Wojciechowie, woj. lubelskie

     PRZED                            PO
     A_Wojciechów-Wieża Ariańska-przed (2).JPG   A_Wojciechów-Wieża Ariańska-po (1).jpg

     Wyróżnienie za prace badawcze, zabezpieczające i remontowo-konserwatorskie Wieży Ariańskiej, służące zachowaniu integralności oraz wydobyciu autentycznych wartości struktury budowlanej zabytku.

     KATEGORIA B: rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu
     Nie przyznano nagród.

     KATEGORIA C: adaptacja obiektów zabytkowych  
     LAUREAT:
     Klasztor magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie, woj. lubuskie

     PRZED                              PO
     C_Szprotawa-klasztor-przed (2).JPG   C_Szprotawa-klasztor-po (7).jpg

     Nagroda za prace konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne w dawnym klasztorze magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie, przeprowadzone w oparciu o wyniki wzorowo przeprowadzonych badań konserwatorskich, eksponujące rozwarstwienie historyczne budowli, przywracające wartości zabytkowe obiektu i jego znaczenie w przestrzeni miasta.

     Wyróżnienia
     •    Willa „Japonka” w Krzeszowicach, woj. małopolskie

     PRZED                                        PO
     C_Krzeszowice-Japonka-przed (0).JPG   C_Krzeszowice-Japonka-po (1).jpg

     Wyróżnienie za przeprowadzone na wysokim poziomie prace remontowe, konserwatorskie i adaptacyjne w drewnianej willi „Japonka” w Krzeszowicach, które uratowały zabytek przed degradacją, wydobyły i podkreśliły jego wartości zabytkowe oraz pozwoliły na prawidłowe użytkowanie obiektu w celach dydaktycznych i społecznych.

     •    Biały Spichlerz w Słupsku, woj. pomorskie

     PRZED                                               PO
     C_Słupsk-spichrz-przed (1).jpg   C_Słupsk-spichrz-po (1).JPG

     Wyróżnienie za rewaloryzację i adaptację na cele muzealne, kulturalne
     i edukacyjne budynku Białego Spichlerza w Słupsku, przeprowadzone po rozpoznaniu badawczym i z pełnym poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu, jego historycznej konstrukcji, formy architektonicznej i charakteru wnętrz.

     •    Zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, woj. dolnośląskie

     PRZED                                             PO
     C_Trzebnica-klasztor-przed (2).jpg   C_Trzebnica-klasztor-po (1).jpg

     Wyróżnienie za kompleksowe prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie oraz adaptację na cele kulturalne, edukacyjne i turystyczne skrzydeł wokół północnego wirydarza klasztoru w Trzebnicy, przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki zabytkowego założenia klasztornego i kompleksu pielgrzymkowego sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej.

     KATEGORIA D: architektura i budownictwo drewniane
     LAUREAT:
     Lamus w Knyszynie, woj. podlaskie 

     PRZED                                          PO
     D_Knyszyn-lamus-przed (2).JPG   Laureat kat_D drewniany lamus, Knyszyn.JPG

     Nagroda za prace remontowe i konserwatorskie podcieniowego lamusa z zespołu zabudowy plebańskiej, dzięki którym został zachowany i wyeksponowany cenny zabytek dawnego drewnianego budownictwa gospodarskiego.

     Wyróżnienia
     •    Kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce,
     woj. wielkopolskie

     PRZED               PO
     D_Stara Wiśniewka-kościół św Marcina-przed (0).jpg   D_Stara Wiśniewka-kościół św. Marcina-po (1).JPG

     Wyróżnienie za szerokie spektrum i wysoką jakość prac konstrukcyjnych, budowlanych oraz konserwatorskich w kościele parafialnym Świętego Marcina Biskupa, które powstrzymały procesy destrukcyjne, utrwaliły substancję zabytkową oraz odsłoniły i uczytelniły oryginalny wystrój wnętrza.

     •    Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą – dawna cerkiew greckokatolicka w Hannie, woj. lubelskie

     PRZED                                          PO
     D_Hanna-kościół śś Piotra i Pawła-przed (0).jpg  D_Hanna-kościół śś Piotra i Pawła-po (1).jpg

     Wyróżnienie za prace konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie w zespole kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dawnej cerkwi unickiej wraz z dzwonnicą, przeprowadzone z poszanowaniem integralności i autentyzmu zabytku, przywracające zespołowi architektonicznemu, a także wnętrzu świątyni pierwotne wartości materiałowe i estetyczne.

     •    Budynek dawnego dworca cesarskiego w Gumniskach Małych,
     woj. warmińsko-mazurskie

     PRZED                                                 PO
     D_Gumniska Małe-dworzec-przed (1).jpg   D_Gumniska Małe-dworzec-po (2).jpg

     Wyróżnienie za prace budowlano-konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne dawnego dworca cesarskiego w Gumniskach Małych, które uchroniły obiekt przed degradacją, utrwaliły i uczytelniły autentyczną substancję zabytkową, przywróciły integralność formy architektonicznej i detalu, a zarazem zapewniły optymalną opiekę w utrzymaniu zabytku.

     KATEGORIA E: zabytki techniki
     LAUREAT:
     Wieża ciśnień w Malborku, woj. pomorskie

     PRZED                    PO
     E_Malbork-wieża-przed (3).jpg   E_Malbork-wieża-po (2).JPG

     Nagroda za wzorowe prace remontowe i konserwatorskie wieży ciśnień w Malborku, które pozwoliły na utrzymanie integralności zabytku techniki wraz z jego wyposażeniem oraz za umiejętne dostosowanie nowych funkcji społecznych i użytkowych do specyfiki obiektu.

     Wyróżnienia
     •    pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie

     PRZED                                         PO
     E_Siemianowice-pływalnia-przed (1).JPG   E_Siemianowice-pływalnia-po (1).jpg

     Wyróżnienie za prace remontowe i konserwatorskie dawnej łaźni huty Laura, obecnie pływalni miejskiej w Siemianowicach Śląskich, które utrwaliły i uczytelniły walory historyczne obiektu pełniącego swą funkcję niezmiennie od 1908 roku.

     •    wodozbiór w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

     PRZED                                               PO
     E_Warszawa_wodozbiór-przed (1).JPG   E_Warszawa_wodozbiór-po (1).JPG

     Wyróżnienie za wzorowe prace badawcze, remontowo-konserwatorskie i restauratorskie w wodozbiorze w Muzeum Łazienki Królewskie, uczytelniające wartości zabytku dawnej techniki i pozwalające na kontynuację jego funkcji, a także za umiejętne wprowadzenie współczesnych elementów edukacyjnych dotyczących obiektu.

     Do pobrania: zestawienie nagrodzonych wg województw

     Poprzednie edycje konkursu:
     - edycja 2016
     - edycja 2017
     - edycja 2018
     - edycja 2019