DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Raport „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi”
     2020.06.03

     Raport „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi”

     W wyniku zmian granic w XX w. duża część polskiego dziedzictwa kulturowego znalazła się na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy. Dwie wojny światowe i kilkadziesiąt lat panowania systemu komunistycznego spowodowały, że 30-40 % znajdującego się tam dziedzictwa materialnego zostało zniszczone zaś znaczna większość zachowanego jest bardzo zaniedbana lub znajduje się w ruinie.  

     Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia przygotował raport pt. „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi”, w którym analizuje i przedstawia kondycję polskiego dziedzictwa kulturowego, które znalazło się poza granicami kraju. Autorzy raportu przedstawiają tę kwestię wieloaspektowo: diagnozują postawę władz Białorusi i Ukrainy wobec dóbr kultury, prezentują działania Polski w tym kontekście po 1989 r., opisują negocjacje restytucyjne, analizują sytuację dotyczącą poszczególnych grup zabytków nieruchomych (sakralne, rezydencjonalne, zespoły miejskie, cmentarze) i ruchomych (zbiory muzeów, bibliotek i archiwów).
     Wymieniają także instytucje w Polsce i programy, których podstawowym obszarem działalności jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Jest wśród nich prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska”. Jej głównym celem jest szkolenie specjalistów z Białorusi, Ukrainy i innych krajów postsowieckich w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa. „Akademia Nieświeska” próbuje rozwiązać problem niewystarczającej liczby i niskich kwalifikacji osób zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem w Europie Wschodniej. Zajęcia prowadzą głównie polscy specjaliści.

     Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2020-05-04/zagrozone-dziedzictwo