DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     STOCZNIA GDAŃSKA - I Spotkanie Interesariuszy Planu Zarządzania
     2020.07.20

     STOCZNIA GDAŃSKA - I Spotkanie Interesariuszy Planu Zarządzania

     W 14 lipca na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej przy ul. Elektryków odbyło się I Spotkanie Interesariuszy Planu Zarządzania Stoczni Gdańskiej zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Miejski w Gdańsku w ramach współpracy związanej z ubieganiem się o wpis Stoczni Gdańskiej – miejsca narodzin Solidarności i upadku żelaznej kurtyny w Europie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

     W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 30 podmiotów, reprezentujących właścicieli i zarządców terenów i obiektów zlokalizowanych w granicach historycznej stoczni, władze miasta, instytucje związane z edukacją i kulturą, organizacje pozarządowe oraz urzędy państwowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa odpowiada za koordynację procedury wpisu na Listę światowego dziedzictwa. Pełni też rolę tymczasowego koordynatora Planu Zarządzania Stoczni Gdańskiej.

     Celem I Spotkania Interesariuszy było podsumowanie procesu przygotowania wniosku oraz jednoczesne rozpoczęcie kolejnego etapu, czyli wspólnego opracowania ostatecznej wersji Planu Zarządzania oraz realizacji działań koniecznych dla powodzenia starań o status światowego dziedzictwa dla Stoczni Gdańskiej. Uczestnikom przybliżono koncepcję wniosku o wpis Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa oraz wyjaśniono przebieg granic potencjalnego miejsca światowego dziedzictwa i jego stref buforowych. Podsumowano też dotychczas zebrane uwagi do projektu Planu Zarządzania. Towarzyszyła temu  dyskusja i wymiana poglądów na temat przyszłości historycznej Stoczni Gdańskiej oraz wyzwań jakie stoją przed uczestnikami procesu. W podsumowaniu przyjęto ogólny scenariusz i harmonogram prac, w tym realizacji działań priorytetowych przewidzianych w projekcie Planu Zarządzania, wśród których jest przygotowanie strategii rozwoju terenów postoczniowych wraz z ogólną koncepcją ich zagospodarowania, strategii łączącej potrzebę ochrony Stoczni Gdańskiej jako niezwykle cennego zabytku z rozwojem miasta i realizacją potrzeb jego mieszkańców.