DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!
     2020.09.07

     Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!


     Pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu Ministra Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!

     Pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa” ogłoszona 10.06.2020 r. już wkrótce zostanie rozstrzygnięta.

     Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami, do sporządzenia którego każda gmina zobowiązana jest na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.) .
     Gminne programy mogły być zgłaszane do Konkursu w dwóch kategoriach:

     A.    Gminny program opieki nad zabytkami gmin miejskich.
     B.    Gminny program opieki nad zabytkami gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich.

     Łącznie na konkurs wpłynęło 35 zgłoszeń. Niestety 9 z nich nie spełniało kryteriów formalnych. Pozostałe 26 zgłoszeń podlegało opinii ekspertów z Oddziałów i Pracowni Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opinie uwzględniały ocenę merytoryczną gminnych programów, a przede wszystkim ich realizację, w tym działań i zadań, służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa.
     Zgłoszenia konkursowe wraz z opiniami stanowić będą dla jury podstawę do wyboru nominowanych samorządów. Spośród 16 gmin miejskich oraz 10 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich jury składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony zabytków i  zarządzania dziedzictwem oraz planowania strategicznego rozwoju lokalnego, wybierze laureatów i wyróżnionych.

     W skład jury powołanego przez Panią dr hab. Magdalenę Gawin, prof. IH PAN, Generalną Konserwator Zabytków wchodzą:

     1.    dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – przewodnicząca jury
     2.    Zbigniew Maj - Przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej
     3.    dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
     4.    Barbara Kazior
     5.    dr Paulina Legutko-Kobus
     6.    Bartosz Skaldawski
     7.    prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin


     Posiedzenie jury, które dokona wyboru samorządów nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 8 września br.